05 feb 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Vinnare och förlorare

Insändare: Skattepolitik

Avgörande vid de allra flesta skattepolitiska beslut är dess fördelningspolitiska effekter. Vinnare respektive förlorare koras och nåde den som till äventyrs skulle gynna den redan rike.

En mer mänsklig och framsynt politik betraktar inte ekonomin och medborgaren utifrån statiska förhållanden utan dynamiska. Ett framsynt skattesystem uppmuntrar goda beteenden och motverkar dåliga.

Genom låga skatter på arbete och utbildning uppmuntras till detta. Sparande och investeringar uppmuntras genom lägre skatt på kapital liksom låg skatt på ägande och anställningar ger fler företagare som anställer.

Den som fastställer sina vinnare och förlorare dömer samtidigt dessa individer till att bliva vid sin läst. Ett skattesystem bör syfta till att ta den arbetslöse ur sin arbetslöshet, att lyfta låginkomsttagaren upp ur låglöneträsket men också till att stimulera den redan burgne till ytterligare ansträngning.

Genom att förändra beteenden på sikt uppkommer nya möjligheter och förlorare kan bli till vinnare. Dynamiken, i motsats till det statiska, får ekonomin att växa och skatteintäkterna till att öka. Och så skapas välfärd.

Sivert Aronsson, Göteborg

Avgörande vid de allra flesta skattepolitiska beslut är dess fördelningspolitiska effekter. Vinnare respektive förlorare koras och nåde den som till äventyrs skulle gynna den redan rike.

En mer mänsklig och framsynt politik betraktar inte ekonomin och medborgaren utifrån statiska förhållanden utan dynamiska. Ett framsynt skattesystem uppmuntrar goda beteenden och motverkar dåliga.

Genom låga skatter på arbete och utbildning uppmuntras till detta. Sparande och investeringar uppmuntras genom lägre skatt på kapital liksom låg skatt på ägande och anställningar ger fler företagare som anställer.

Den som fastställer sina vinnare och förlorare dömer samtidigt dessa individer till att bliva vid sin läst. Ett skattesystem bör syfta till att ta den arbetslöse ur sin arbetslöshet, att lyfta låginkomsttagaren upp ur låglöneträsket men också till att stimulera den redan burgne till ytterligare ansträngning.

Genom att förändra beteenden på sikt uppkommer nya möjligheter och förlorare kan bli till vinnare. Dynamiken, i motsats till det statiska, får ekonomin att växa och skatteintäkterna till att öka. Och så skapas välfärd.

Sivert Aronsson, Göteborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.