04 feb 2014 06:00

07 jan 2015 11:54

Konstruktionen kan fungera länge

Insändare: Vänershofshallen

Lite information om Vänershofshallens bärande limträkonstruktion.

Den är tillverkad av AB Fribärande Träkonstruktioner i Töreboda i mitten på 1930-talet. Numera Moelven Töreboda AB. På den tiden var kostnadsrelationerna mellan material och arbete sådana att det lönade sig att spara trä på bekostnad av mer arbete. Därför tillverkades bågarna med I-sektion (smalare liv och bredare flänsar). Precis samma utförande har vänthallen på Stockholms central (K-märkt). Den levererades drygt tio år tidigare. De bågarna är helt intakta dock har man bytt dragstagen av stål till nya för säkerhets skull. Detta faktum är ett gott betyg för träkonstruktionens hållbarhet i ett längre perspektiv.

I dag är kostnadsrelationerna de motsatta och det är inte lönsamt att tillverka I-sektion så därför utförs den inte längre. Detta faktum gör att hallen minner om tider som flytt. Om nu inte Mariestads kommun misskött sin hall så illa att det uppstått röta på väsentliga delar finns här en konstruktion som kan fungera länge till. Dragstagen finns inte i Vänershofshallen.

Att kommunen inte vet vad hallen skall användas till utan föreslår en parkeringsplats visar att det saknas vilja, kreativitet eller rent av fantasi beträffande hallens användning och fortsatta existens. Kanske värjde politikerna sig till en början för att under ett valår få en officiell prissättning på 4 -5 mandatperioders vanskötsel och valde därför att föreslå rivning.

Nu när debatten flammat upp krattas manegen med en opartisk utredning. Lycka till!

Stig-Evert Johansson

f.d. limträkonstruktör

Lite information om Vänershofshallens bärande limträkonstruktion.

Den är tillverkad av AB Fribärande Träkonstruktioner i Töreboda i mitten på 1930-talet. Numera Moelven Töreboda AB. På den tiden var kostnadsrelationerna mellan material och arbete sådana att det lönade sig att spara trä på bekostnad av mer arbete. Därför tillverkades bågarna med I-sektion (smalare liv och bredare flänsar). Precis samma utförande har vänthallen på Stockholms central (K-märkt). Den levererades drygt tio år tidigare. De bågarna är helt intakta dock har man bytt dragstagen av stål till nya för säkerhets skull. Detta faktum är ett gott betyg för träkonstruktionens hållbarhet i ett längre perspektiv.

I dag är kostnadsrelationerna de motsatta och det är inte lönsamt att tillverka I-sektion så därför utförs den inte längre. Detta faktum gör att hallen minner om tider som flytt. Om nu inte Mariestads kommun misskött sin hall så illa att det uppstått röta på väsentliga delar finns här en konstruktion som kan fungera länge till. Dragstagen finns inte i Vänershofshallen.

Att kommunen inte vet vad hallen skall användas till utan föreslår en parkeringsplats visar att det saknas vilja, kreativitet eller rent av fantasi beträffande hallens användning och fortsatta existens. Kanske värjde politikerna sig till en början för att under ett valår få en officiell prissättning på 4 -5 mandatperioders vanskötsel och valde därför att föreslå rivning.

Nu när debatten flammat upp krattas manegen med en opartisk utredning. Lycka till!

Stig-Evert Johansson

f.d. limträkonstruktör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.