01 feb 2014 06:00

07 jan 2015 11:54

Våga säga nej

Insändare: Friluftsliv

Naturvårdsverket (NV) samt Havs och Vattenmyndigheten (HV) har fått i uppdrag att se över friluftslivet i tätortsnära områden . De 19 sidor riktlinjer man kommit fram till, är för markägare och boende i utpekade områden ren och skär rappakalja.

Dock på sidan 7 står att läsa att stadsbor helst bör ha naturen inom 1 km för att besöksfrekvensen ska vara god. Varför vill man då in och pilla och göra riksintressen av andra områden?

Kan det handla om befogenhet och makt från myndighetens sida? Normalt brukar ansvar vara kopplat till befogenhet, men ansvar finns det inget av från myndigheten gentemot markägare och boende i utpekade områden.

Var finns det ekonomiska underlaget i förslaget och vem tar ansvar för det?

Med myndigheternas hanterande av vattenskyddsområdet i Hova i färskt minne, så behövs med den nuvarande allemansrätten inte ytterligare maktutövning för friluftslivet utan ansvar från myndighetshåll.

De enda som skulle tjäna på nuvarande förslag torde vara tillverkare av vägbommar och förbudsskyltar samt enstaka tjänstemän och så kallade äventyrsföretag som skor sig på andras mark.

Våga säga NEJ till förslaget om riksintresse för friluftslivet.

Säg JA till att gemensamt sunt och klokt ta ansvar för den unika allemansrätt vi redan har.

Håkan HåPe Persson

Ordförande Töreboda LRF kommungrupp

Naturvårdsverket (NV) samt Havs och Vattenmyndigheten (HV) har fått i uppdrag att se över friluftslivet i tätortsnära områden . De 19 sidor riktlinjer man kommit fram till, är för markägare och boende i utpekade områden ren och skär rappakalja.

Dock på sidan 7 står att läsa att stadsbor helst bör ha naturen inom 1 km för att besöksfrekvensen ska vara god. Varför vill man då in och pilla och göra riksintressen av andra områden?

Kan det handla om befogenhet och makt från myndighetens sida? Normalt brukar ansvar vara kopplat till befogenhet, men ansvar finns det inget av från myndigheten gentemot markägare och boende i utpekade områden.

Var finns det ekonomiska underlaget i förslaget och vem tar ansvar för det?

Med myndigheternas hanterande av vattenskyddsområdet i Hova i färskt minne, så behövs med den nuvarande allemansrätten inte ytterligare maktutövning för friluftslivet utan ansvar från myndighetshåll.

De enda som skulle tjäna på nuvarande förslag torde vara tillverkare av vägbommar och förbudsskyltar samt enstaka tjänstemän och så kallade äventyrsföretag som skor sig på andras mark.

Våga säga NEJ till förslaget om riksintresse för friluftslivet.

Säg JA till att gemensamt sunt och klokt ta ansvar för den unika allemansrätt vi redan har.

Håkan HåPe Persson

Ordförande Töreboda LRF kommungrupp

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.