01 feb 2014 06:00

07 jan 2015 11:54

Högerns valfrihet – privatskolornas vinst

Skola: Debatt

SKOLA. Centerpartiets tro är att det går att vända trenden i skolan med nya och positiva tankar, skriver Leif Andersson Centerpartiet i MT den 23 januari. Vad har högern haft för tankar de senaste sju åren, har du missat Pisa-rapporten?

Valfrihet är ett begrepp som högern har myntat för att lättare kunna sälja sin ideologi. Det är ett genialt drag. Valfrihet klingar positivt och det är lätt att drämma till politiska motståndare. Är ni emot att människor ska få välja själva?

Problemet med högerns valfrihet är att man likställer valet av ostsort i affären med valet av skola till barnen eller äldreboende till föräldrarna. Det finns flera väsentliga skillnader mellan val av ost och val av skola eller omsorg.

Är osten jag köpte mindre bra kan jag välja en annan sort nästa gång. Om mina barn inte trivs eller lär sig tillräckligt i den skola jag har valt - ska jag då rycka bort dem från sina klasskamrater och testa nästa skola? Om jag inte är nöjd med hur min gamla, förvirrade mamma tas om hand på äldreboendet - ska jag leta vidare i reklamen och flytta henne till ett nytt? Ständiga nyval fungerar naturligtvis inte i praktiken i välfärden. Jag kan välja första gången och har jag tur blir det bra. Har jag otur får jag dras med dålig undervisning eller dålig omvårdnad, med följder i framtiden.

En annan stor skillnad mellan val av ost och val av skola/omsorg är att osten betalar jag med egna pengar medan skolan/omsorgen betalas av våra gemensamma pengar, skattepengarna. Det är vi gemensamt genom politiken som bestämmer hur omfattande samhällets verksamhet ska vara och hur den ska utformas. Det är också politikens uppgift att ta in skatt så det räcker till beslutad verksamhet.

Högerns stora dilemma är att den så kallade valfriheten inte kan förenas med effektiv användning av skattepengarna. Gång på gång visar sig detta och då försöker man lappa och laga i systemet. Privatskola går i konkurs – hoppsan, vi måste införa en försäkringsavgift mot detta. Vinstdrivna skolor och vårdinrättningar tar ut den vinst ägarna kräver. Detta går naturligtvis ut över kvaliteten. Hoppsan - vi måste visst precisera kvalitetskraven och ha bättre kontroll. Vårdcentral får betalt per diagnos och vips lider den som söker för stukad fot också av trötthet, allergi och högt blodtryck. Hoppsan – vi måste nog titta på ersättningssystemet igen.

Uppfinningsrikedomen för att maximera vinsten har inga gränser.

En effektiv användning av välfärdens skattepengar kan det bara bli när vinstintresset är borta. Det betyder i de flesta fall en gemensamt driven välfärd. Där kan vi planera och dimensionera efter behov. Vi kan ha full koll och insyn i verksamheten, sätta in mer resurser där det sviktar, ta tillvara personalens kunnande och låta dem få inflytande över sitt arbete.

Alla i Sverige ska få en bra utbildning, vård och omsorg utan att behöva prova sig fram bland olika utförare. En gemensamt driven välfärd borgar för detta. Samtidigt blir de tilldelade skattepengarna effektivt använda. Högerns valfrihet låter skattepengarna gå till företagsvinster och gör välfärden till ett lotteri. Är du vinnare eller förlorare?

Leif Andersson Centerpartiet, du kan vara helt säker på att Vänsterpartiet aldrig kommer att förstatliga jordbruket.

Bernt Ekström

Vänsterpartiet Mariestad

Valfrihet är ett begrepp som högern har myntat för att lättare kunna sälja sin ideologi. Det är ett genialt drag. Valfrihet klingar positivt och det är lätt att drämma till politiska motståndare. Är ni emot att människor ska få välja själva?

Problemet med högerns valfrihet är att man likställer valet av ostsort i affären med valet av skola till barnen eller äldreboende till föräldrarna. Det finns flera väsentliga skillnader mellan val av ost och val av skola eller omsorg.

Är osten jag köpte mindre bra kan jag välja en annan sort nästa gång. Om mina barn inte trivs eller lär sig tillräckligt i den skola jag har valt - ska jag då rycka bort dem från sina klasskamrater och testa nästa skola? Om jag inte är nöjd med hur min gamla, förvirrade mamma tas om hand på äldreboendet - ska jag leta vidare i reklamen och flytta henne till ett nytt? Ständiga nyval fungerar naturligtvis inte i praktiken i välfärden. Jag kan välja första gången och har jag tur blir det bra. Har jag otur får jag dras med dålig undervisning eller dålig omvårdnad, med följder i framtiden.

En annan stor skillnad mellan val av ost och val av skola/omsorg är att osten betalar jag med egna pengar medan skolan/omsorgen betalas av våra gemensamma pengar, skattepengarna. Det är vi gemensamt genom politiken som bestämmer hur omfattande samhällets verksamhet ska vara och hur den ska utformas. Det är också politikens uppgift att ta in skatt så det räcker till beslutad verksamhet.

Högerns stora dilemma är att den så kallade valfriheten inte kan förenas med effektiv användning av skattepengarna. Gång på gång visar sig detta och då försöker man lappa och laga i systemet. Privatskola går i konkurs – hoppsan, vi måste införa en försäkringsavgift mot detta. Vinstdrivna skolor och vårdinrättningar tar ut den vinst ägarna kräver. Detta går naturligtvis ut över kvaliteten. Hoppsan - vi måste visst precisera kvalitetskraven och ha bättre kontroll. Vårdcentral får betalt per diagnos och vips lider den som söker för stukad fot också av trötthet, allergi och högt blodtryck. Hoppsan – vi måste nog titta på ersättningssystemet igen.

Uppfinningsrikedomen för att maximera vinsten har inga gränser.

En effektiv användning av välfärdens skattepengar kan det bara bli när vinstintresset är borta. Det betyder i de flesta fall en gemensamt driven välfärd. Där kan vi planera och dimensionera efter behov. Vi kan ha full koll och insyn i verksamheten, sätta in mer resurser där det sviktar, ta tillvara personalens kunnande och låta dem få inflytande över sitt arbete.

Alla i Sverige ska få en bra utbildning, vård och omsorg utan att behöva prova sig fram bland olika utförare. En gemensamt driven välfärd borgar för detta. Samtidigt blir de tilldelade skattepengarna effektivt använda. Högerns valfrihet låter skattepengarna gå till företagsvinster och gör välfärden till ett lotteri. Är du vinnare eller förlorare?

Leif Andersson Centerpartiet, du kan vara helt säker på att Vänsterpartiet aldrig kommer att förstatliga jordbruket.

Bernt Ekström

Vänsterpartiet Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.