31 jan 2014 06:00

07 jan 2015 11:54

Obefogad oro om riksintresse

Insändare: Miljö

Svar till Leif Andersson i MT den 30 januari.

Läste din insändare i torsdagens tidning och förstår din oro så som du beskriver vad ett riksintresse innebär.

Men din, och tydligen många andras oro, är nog ganska obefogad. Ett riksintresse innebär inget ingrepp i dagens verksamhet, så länge markägare och boende sköter sina marker och sin bygd. Riksintresset blir av betydelse då markägaren vill göra en avsevärd förändring i markanvändningen. Så du kan lugnt fortsätta ditt värv. Men den dag du vill anlägga ett sommarland så ska det prövas om det är av allmänt intresse.

Vad det gäller rovdjur så tror vi att såväl dessa som människor får plats i Sverige.

Det övriga du berör gäller ju om vi ska slippa ytterligare växthuseffekt och kunna överlämna en beboelig värld till kommande generationer.

Bengt Erik Askerlund

Ordföranden

Miljöpartiet i Mariestad

Svar till Leif Andersson i MT den 30 januari.

Läste din insändare i torsdagens tidning och förstår din oro så som du beskriver vad ett riksintresse innebär.

Men din, och tydligen många andras oro, är nog ganska obefogad. Ett riksintresse innebär inget ingrepp i dagens verksamhet, så länge markägare och boende sköter sina marker och sin bygd. Riksintresset blir av betydelse då markägaren vill göra en avsevärd förändring i markanvändningen. Så du kan lugnt fortsätta ditt värv. Men den dag du vill anlägga ett sommarland så ska det prövas om det är av allmänt intresse.

Vad det gäller rovdjur så tror vi att såväl dessa som människor får plats i Sverige.

Det övriga du berör gäller ju om vi ska slippa ytterligare växthuseffekt och kunna överlämna en beboelig värld till kommande generationer.

Bengt Erik Askerlund

Ordföranden

Miljöpartiet i Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.