30 jan 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

När blir det stopp på bemanningsläkare?

Insändare: Sjukvård

När man läser i MT om hur utvecklingen och kostnaderna för anlitande av bemanningsläkare blir man näst intill helt chockad. För något år sedan bestämde landstingen centralt att man inte skulle anlita denna form av bemanning på grund av de höga kostnaderna. Våra Regionpolitiker har snabbt glömt detta. Den ena diskussionen efter den andra präglas hela tiden av administrativa funderingar och utredningar istället för att gå till handling. Om man kan konstatera att kostnaderna varje år ökar, exempelvis mellan 2011-2012 med 323 miljoner kronor och från 2012 till 2013 beräknad ökning med 349 miljoner kronor. Då borde man väl inte bara sitta och fundera att pengarna i Regionen försvinner.

Man framhåller att om 70 läkare anställdes skulle man slippa problemet med inhyrda läkare. Varför gör man då inte detta? Man skyller naturligtvis på att det inte finns tillgång till så många läkare. Man frågar sig onekligen hur de privata företagen driver sin verksamhet. I Strängnäs finns en privatklinik där man åkt omkring och plockat upp de skickligaste läkarna när det gäller ryggoperationer. Här jobbar läkarna i skift så verksamheten pågår från tidiga morgonstund till cirka 23 på kvällarna. Lördagar och söndag bemannas kliniken om man anser att detta är nödvändigt.

Om Regionen skulle anställa 70 nya läkare skulle man inte behöva hyra in läkare. Man skulle kunna anställa successivt och därmed klara bemanningen framöver. Bara tiden 20ll - 2013 har de inhyrda läkarna kostat över 800 miljoner kronor. Istället för att hålla på med en massa utredningar och funderingar vore det betydligt bättre om man gick till handling och gärna kollade upp hur man löser bemanningarna på exempelvis Strängnäskliniken.

Snart kommer säkert regionens politiker att få stor plats i boken ” 365 sätt att slösa med Dina skattepengar” av Martin Borg. Gå till handling och följ det beslut man fattade i landstingssammanhang för något år sedan

Ulf Svensson

När man läser i MT om hur utvecklingen och kostnaderna för anlitande av bemanningsläkare blir man näst intill helt chockad. För något år sedan bestämde landstingen centralt att man inte skulle anlita denna form av bemanning på grund av de höga kostnaderna. Våra Regionpolitiker har snabbt glömt detta. Den ena diskussionen efter den andra präglas hela tiden av administrativa funderingar och utredningar istället för att gå till handling. Om man kan konstatera att kostnaderna varje år ökar, exempelvis mellan 2011-2012 med 323 miljoner kronor och från 2012 till 2013 beräknad ökning med 349 miljoner kronor. Då borde man väl inte bara sitta och fundera att pengarna i Regionen försvinner.

Man framhåller att om 70 läkare anställdes skulle man slippa problemet med inhyrda läkare. Varför gör man då inte detta? Man skyller naturligtvis på att det inte finns tillgång till så många läkare. Man frågar sig onekligen hur de privata företagen driver sin verksamhet. I Strängnäs finns en privatklinik där man åkt omkring och plockat upp de skickligaste läkarna när det gäller ryggoperationer. Här jobbar läkarna i skift så verksamheten pågår från tidiga morgonstund till cirka 23 på kvällarna. Lördagar och söndag bemannas kliniken om man anser att detta är nödvändigt.

Om Regionen skulle anställa 70 nya läkare skulle man inte behöva hyra in läkare. Man skulle kunna anställa successivt och därmed klara bemanningen framöver. Bara tiden 20ll - 2013 har de inhyrda läkarna kostat över 800 miljoner kronor. Istället för att hålla på med en massa utredningar och funderingar vore det betydligt bättre om man gick till handling och gärna kollade upp hur man löser bemanningarna på exempelvis Strängnäskliniken.

Snart kommer säkert regionens politiker att få stor plats i boken ” 365 sätt att slösa med Dina skattepengar” av Martin Borg. Gå till handling och följ det beslut man fattade i landstingssammanhang för något år sedan

Ulf Svensson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.