30 jan 2014 06:00

07 jan 2015 11:54

Ställ kvalitetskrav för bättre djurvård

Debatt:

Livsmedel. När kommunerna köper mat till skolor och äldreboenden vinner ofta billigare importerad mat över den svenska eftersom man bara ser till priset.

Det är en riktig dubbelmoral när riksdagen beslutar om hårda miljö- och djurskyddsregler för den svenska matproduktionen samtidigt som kommunerna inte bryr sig när de handlar mat. Svenska husdjur har det mycket bättre än djur i de länder vi importerar nu mer än hälften av vår mat ifrån. Att bli bortvald av den som valt att vi ska ha strängare regler känns mycket konstigt.

Under året kommer flera kommuner att upphandla kött och chark för den kommande två- till treårsperioden. Tyvärr riskerar vi fortfarande att inga krav ställs i anbudet på djur- och/eller miljöskydd i enlighet med svensk lagstiftningsnivåer i produktionen. Idag ställer endast 11 av 49 kommuner i Västra Götaland sådana krav.

Kommunpolitikerna borde rimligen vara lika intresserade av djurvälfärd och miljöhänsyn som man är från den lagstiftande nivån i Riksdagen. I synnerhet som man har tillsynsansvaret för miljön. En enkät vi gjort visar att mer än hälften av kommunerna i Västra Götaland inte ställer några som helst frågor kring djurens välfärd kopplade till specifika krav i svensk lagstiftning. Till exempel om grisarna haft boxar med halmströ, tillgång till hel liggyta och knorren kvar, om korna gått på bete, hur mycket kväve och fosfor som spridits per hektar på de gårdar maten kommer ifrån eller hur slakten skett. Majoriteten av slakten i Europa sker utan bedövning, i Sverige är det totalförbjudet.

Vår djurskydds- och miljölagstiftning är samhällets tydligaste fingervisning om hurdan mat som ska produceras i Sverige. Detta borde rimligen vara liktydigt med samhällets syn på hurdan mat som ska konsumeras i Sverige. Men i dagsläget ser vi inget av denna självklara koppling trots att samhället, eller ”Offentligsverige”, är en mycket stor matkonsument. Det självklara och enda rimliga borde vara att all offentlig upphandling av livsmedel borde ske under kravet att de livsmedel som upphandlas ska vara producerade i enlighet med svensk djurskydds- och miljölagstiftning.

Målsättningen måste vara att alla livsmedel kommunerna i Västra Götaland upphandlar från och med nästa upphandlingsperiod ska vara producerade i enlighet med de specifika kraven i svensk djurskydds- och miljölagstiftning. Det går att ställa dessa kvalitetskrav i upphandlingen, inte minst mot bakgrund av EU-parlamentets beslut den 15 januari 2014 om just det.

Så gör en logisk livsmedelsupphandling nästa gång bästa kommunstyrelser.

Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland

Det är en riktig dubbelmoral när riksdagen beslutar om hårda miljö- och djurskyddsregler för den svenska matproduktionen samtidigt som kommunerna inte bryr sig när de handlar mat. Svenska husdjur har det mycket bättre än djur i de länder vi importerar nu mer än hälften av vår mat ifrån. Att bli bortvald av den som valt att vi ska ha strängare regler känns mycket konstigt.

Under året kommer flera kommuner att upphandla kött och chark för den kommande två- till treårsperioden. Tyvärr riskerar vi fortfarande att inga krav ställs i anbudet på djur- och/eller miljöskydd i enlighet med svensk lagstiftningsnivåer i produktionen. Idag ställer endast 11 av 49 kommuner i Västra Götaland sådana krav.

Kommunpolitikerna borde rimligen vara lika intresserade av djurvälfärd och miljöhänsyn som man är från den lagstiftande nivån i Riksdagen. I synnerhet som man har tillsynsansvaret för miljön. En enkät vi gjort visar att mer än hälften av kommunerna i Västra Götaland inte ställer några som helst frågor kring djurens välfärd kopplade till specifika krav i svensk lagstiftning. Till exempel om grisarna haft boxar med halmströ, tillgång till hel liggyta och knorren kvar, om korna gått på bete, hur mycket kväve och fosfor som spridits per hektar på de gårdar maten kommer ifrån eller hur slakten skett. Majoriteten av slakten i Europa sker utan bedövning, i Sverige är det totalförbjudet.

Vår djurskydds- och miljölagstiftning är samhällets tydligaste fingervisning om hurdan mat som ska produceras i Sverige. Detta borde rimligen vara liktydigt med samhällets syn på hurdan mat som ska konsumeras i Sverige. Men i dagsläget ser vi inget av denna självklara koppling trots att samhället, eller ”Offentligsverige”, är en mycket stor matkonsument. Det självklara och enda rimliga borde vara att all offentlig upphandling av livsmedel borde ske under kravet att de livsmedel som upphandlas ska vara producerade i enlighet med svensk djurskydds- och miljölagstiftning.

Målsättningen måste vara att alla livsmedel kommunerna i Västra Götaland upphandlar från och med nästa upphandlingsperiod ska vara producerade i enlighet med de specifika kraven i svensk djurskydds- och miljölagstiftning. Det går att ställa dessa kvalitetskrav i upphandlingen, inte minst mot bakgrund av EU-parlamentets beslut den 15 januari 2014 om just det.

Så gör en logisk livsmedelsupphandling nästa gång bästa kommunstyrelser.

Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.