30 jan 2014 06:00

07 jan 2015 11:54

Miljöpartiets bluff om landsbygden

Insändare: Politik

Miljöpartiet avslöjar tydligt både lokalt och på riksnivå att man inte har en enda sak i sin politik som gynnar landsbygden.

Tydligt är när man lokalt går ut och säger att länsstyrelsens tankar om att göra vissa områden till riksintresse är bra. Om det genomförs så kan det lägga en död hand över dessa områdena, då det kan bli stora restriktioner om vad som får göras. Det som också händer är att under en period, då man undersöker vad som ska göras, förbjuder allt vad utveckling och skötsel av områdena heter. Med den hastighet som länsstyrelsen brukar utreda saker så kan det ta många år. Det kan bli förödande för bygden.

Det kan inte behöva göras en sådan klassning av områden då de i dag sköts exemplariskt och kommer att så göras även i framtiden. Det finns ingen risk att markägare och de som bor där skulle missköta sina marker och bygd.

Vi har i dag en allemansrätt som tillåter allmänheten att vistas i vår natur och som är tillräcklig.

Miljöpartiet visar även tydligt i debatten om rovdjuren att man struntar fullständigt i landsbygden. Rovdjuren går före de som bor och verkar där.

Ska man sedan höja skatter på bränsle och även andra skatter som direkt är riktade till de som bor på landsbygden, kommer det att bli en tung tid framöver med en rödgrön regering.

Så vill vi ha en levande landsbygd även i framtiden så är Centerpartiet det bästa alternativet då vi både kan och vet vad som behöver göras för att gynna landsbygdens befolkning.

Leif Andersson

Centerpartiet Mariestad

Miljöpartiet avslöjar tydligt både lokalt och på riksnivå att man inte har en enda sak i sin politik som gynnar landsbygden.

Tydligt är när man lokalt går ut och säger att länsstyrelsens tankar om att göra vissa områden till riksintresse är bra. Om det genomförs så kan det lägga en död hand över dessa områdena, då det kan bli stora restriktioner om vad som får göras. Det som också händer är att under en period, då man undersöker vad som ska göras, förbjuder allt vad utveckling och skötsel av områdena heter. Med den hastighet som länsstyrelsen brukar utreda saker så kan det ta många år. Det kan bli förödande för bygden.

Det kan inte behöva göras en sådan klassning av områden då de i dag sköts exemplariskt och kommer att så göras även i framtiden. Det finns ingen risk att markägare och de som bor där skulle missköta sina marker och bygd.

Vi har i dag en allemansrätt som tillåter allmänheten att vistas i vår natur och som är tillräcklig.

Miljöpartiet visar även tydligt i debatten om rovdjuren att man struntar fullständigt i landsbygden. Rovdjuren går före de som bor och verkar där.

Ska man sedan höja skatter på bränsle och även andra skatter som direkt är riktade till de som bor på landsbygden, kommer det att bli en tung tid framöver med en rödgrön regering.

Så vill vi ha en levande landsbygd även i framtiden så är Centerpartiet det bästa alternativet då vi både kan och vet vad som behöver göras för att gynna landsbygdens befolkning.

Leif Andersson

Centerpartiet Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.