29 jan 2014 06:00

07 jan 2015 11:54

Alliansregeringen gör mer för skolan

Insändare: Skola

Svar till Urban Ahlin (S) i MT den 21 januari

Alliansregeringen och Moderaterna tar utvecklingen i skolan på största allvar. Det är därför vi fortsätter genomföra väl behövda reformer som leder till ökad kvalitet för elever, lärare och skolledningar i Sverige och Skaraborg. Urban Ahlin (S) instämmer i att det är viktigt att göra förbättringar.

De sjunkande kunskapsresultaten i skolan behöver vändas. Elevernas inlärning är en central del i arbetet. För att höja elevernas kunskaper krävs en trygg och stabil inlärning, där varje elev får stöd för att lära sig, och inte lämnas ensam med sina skoluppgifter. Behöver man mer stöd i sin undervisning ska man få det. Dessutom behöver lektionerna i svenska och matematik utökas, så att mer lärarstöd ges för ökad kunskapsinhämtning.

Lika avgörande är det att Sveriges skolor har skickliga lärare. De fallande kunskapsresultaten tyder på att eleverna behöver få mer lärarstöd i undervisningen. För det krävs engagerade lärare som just brinner för att undervisa. Lärarkarriären måste ses som ett attraktivt val, där lärarlönen höjs tillsammans med statusen för läraryrket. I Mariestad, Töreboda och Gullspång har 12 nya förstelärare rekryterats. Mer än 100 nya förstelärare har rekryterats i Skaraborg för att driva upp skolresultaten och stärka lärarrollen.

Den svenska skolan står inför en viktig utmaning. Alliansregeringen tar fram åtgärder för att höja kunskapsresultaten. (S) accepterar motvilligt Alliansens kunskapsskola. Däremot har de fortfarande inte berättat vad deras gemensamma besked om skolan är med (MP) som vill avskaffa betyg och (V) som vill avskaffa fria skolvalet. Väljarna förtjänar svar om detta innan valet.

Tomas Tobé (M)

riksdagsledamot tillika ordförande i Utbildningsutskottet

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Svar till Urban Ahlin (S) i MT den 21 januari

Alliansregeringen och Moderaterna tar utvecklingen i skolan på största allvar. Det är därför vi fortsätter genomföra väl behövda reformer som leder till ökad kvalitet för elever, lärare och skolledningar i Sverige och Skaraborg. Urban Ahlin (S) instämmer i att det är viktigt att göra förbättringar.

De sjunkande kunskapsresultaten i skolan behöver vändas. Elevernas inlärning är en central del i arbetet. För att höja elevernas kunskaper krävs en trygg och stabil inlärning, där varje elev får stöd för att lära sig, och inte lämnas ensam med sina skoluppgifter. Behöver man mer stöd i sin undervisning ska man få det. Dessutom behöver lektionerna i svenska och matematik utökas, så att mer lärarstöd ges för ökad kunskapsinhämtning.

Lika avgörande är det att Sveriges skolor har skickliga lärare. De fallande kunskapsresultaten tyder på att eleverna behöver få mer lärarstöd i undervisningen. För det krävs engagerade lärare som just brinner för att undervisa. Lärarkarriären måste ses som ett attraktivt val, där lärarlönen höjs tillsammans med statusen för läraryrket. I Mariestad, Töreboda och Gullspång har 12 nya förstelärare rekryterats. Mer än 100 nya förstelärare har rekryterats i Skaraborg för att driva upp skolresultaten och stärka lärarrollen.

Den svenska skolan står inför en viktig utmaning. Alliansregeringen tar fram åtgärder för att höja kunskapsresultaten. (S) accepterar motvilligt Alliansens kunskapsskola. Däremot har de fortfarande inte berättat vad deras gemensamma besked om skolan är med (MP) som vill avskaffa betyg och (V) som vill avskaffa fria skolvalet. Väljarna förtjänar svar om detta innan valet.

Tomas Tobé (M)

riksdagsledamot tillika ordförande i Utbildningsutskottet

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.