29 jan 2014 06:00

07 jan 2015 11:54

Vi är inte nöjda med pensionsutvecklingen

Debatt:

Pensionssystemet. Pensionärer måste kompenseras för det gap som uppstår av bromsen i pensionssystemet. Högre ersättning för denna målgrupp är en fråga som måste prioriteras.

Den 24 januari var det exakt 20 år sedan premiepensionssystemet infördes. Det skedde genom en blocköverskridande överenskommelse mellan S, M, FP och KD kring att ersätta det tidigare ATP-systemet med en ny ordning för svenska pensioner.

Av den lön som arbetstagarna tjänar avsätts 2,5 procent som en premie. De förvaltas i olika typer av fonder. Totalt finns över 800 fonder att välja bland. Det går antingen att styra över pengarna själv genom att göra aktiva fondval eller låta den så kallade Sjunde AP-fonden sköta detta.

Den del av pensionssystemet som väcker mest frågor, men även en del irritation, är den så kallade bromsen i systemet. Bromsen är en funktion som försäkrar att det råder en balans mellan intäkter och utgifter. Det innebär att systemet inte betalar ut mer pengar än vad som kommer in i premier – det förebygger på så vis att pengar som inte finns betalas ut. Detta är en funktion som är nödvändig för att skapa stabilitet på lång sikt. Samtidigt, som till exempel under innevarande kalenderår, slår bromsen till vilket innebär att pensionärerna upplever att deras pension minskar.

De så kallade jobbskatteavdragen, som regeringen genomfört vid fem tillfällen, innebär i praktiken att en vanlig löntagare får ut 13 månadslöner under 2014. Denna utveckling är en del av regeringens framgångsrika ekonomiska politik och är oerhört uppskattad bland löntagarna. Men pensionärerna upplever inte samma utveckling – vilket naturligtvis inte är bra.

Under tiden som de fyra allianssamverkande partierna lett Sverige har Kristdemokraterna ständigt lyft frågan om pensionerna. Vi är inte nöjda med pensionsutvecklingen och anser att landets nuvarande pensionärer ska få betydligt mer över i plånboken än vad som hittills skett.

För vissa pensionärsgrupper har de tre övriga allianspartierna gått med på Kristdemokraternas krav och många av landets så kallade fattigpensionärer (ofta de som aldrig ingick i tidigare ATP) system fått några hundralappar mer i månaden. Fortfarande uppger pensionärerna ofta att det finns ett gap som är orättvist.

Denna fråga har nu intensivt debatterats i 20 år och jag tror att den till och med kan få en avgörande roll i höstens riksdagsval. Kristdemokraterna kommer på ett tydligt sätt fortsätta verka för att Sveriges pensionärer får en högre pension.

Conny Brännberg (KD)

Kommun- och regionpolitiker

Den 24 januari var det exakt 20 år sedan premiepensionssystemet infördes. Det skedde genom en blocköverskridande överenskommelse mellan S, M, FP och KD kring att ersätta det tidigare ATP-systemet med en ny ordning för svenska pensioner.

Av den lön som arbetstagarna tjänar avsätts 2,5 procent som en premie. De förvaltas i olika typer av fonder. Totalt finns över 800 fonder att välja bland. Det går antingen att styra över pengarna själv genom att göra aktiva fondval eller låta den så kallade Sjunde AP-fonden sköta detta.

Den del av pensionssystemet som väcker mest frågor, men även en del irritation, är den så kallade bromsen i systemet. Bromsen är en funktion som försäkrar att det råder en balans mellan intäkter och utgifter. Det innebär att systemet inte betalar ut mer pengar än vad som kommer in i premier – det förebygger på så vis att pengar som inte finns betalas ut. Detta är en funktion som är nödvändig för att skapa stabilitet på lång sikt. Samtidigt, som till exempel under innevarande kalenderår, slår bromsen till vilket innebär att pensionärerna upplever att deras pension minskar.

De så kallade jobbskatteavdragen, som regeringen genomfört vid fem tillfällen, innebär i praktiken att en vanlig löntagare får ut 13 månadslöner under 2014. Denna utveckling är en del av regeringens framgångsrika ekonomiska politik och är oerhört uppskattad bland löntagarna. Men pensionärerna upplever inte samma utveckling – vilket naturligtvis inte är bra.

Under tiden som de fyra allianssamverkande partierna lett Sverige har Kristdemokraterna ständigt lyft frågan om pensionerna. Vi är inte nöjda med pensionsutvecklingen och anser att landets nuvarande pensionärer ska få betydligt mer över i plånboken än vad som hittills skett.

För vissa pensionärsgrupper har de tre övriga allianspartierna gått med på Kristdemokraternas krav och många av landets så kallade fattigpensionärer (ofta de som aldrig ingick i tidigare ATP) system fått några hundralappar mer i månaden. Fortfarande uppger pensionärerna ofta att det finns ett gap som är orättvist.

Denna fråga har nu intensivt debatterats i 20 år och jag tror att den till och med kan få en avgörande roll i höstens riksdagsval. Kristdemokraterna kommer på ett tydligt sätt fortsätta verka för att Sveriges pensionärer får en högre pension.

Conny Brännberg (KD)

Kommun- och regionpolitiker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.