28 jan 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Ingen möjlighet till försoning?

Snart är det endast ett knapptryck bort att se huruvida du har en dömd pedofil som granne eller en yrkeskriminell i kvarteret. Detta kommer att bli möjligt med den nya internettjänsten Lexbase som lanseras i dagarna och vars affärsmodell är att göra mängder av domar sökbara. Namn och personnummer kommer att ge träffar, men även gatuadresser.

Detta kan vid ett första ögonblick upplevas som betryggande. Varje förälder vill naturligtvis veta om det finns dömda pedofiler i grannskapet liksom bostadsföreningen gärna ser att den som söker medlemskap inte är dömd för några allvarliga brott. Så långt är det högst förståeligt.

Vissa har varit skeptiska till om denna verksamhet är laglig. Enligt Datainspektionen går det inte att tillämpa personuppgiftslagen eftersom sidan har utgivningsbevis –då väger yttrandefrihetsgrundlagen tyngre.

Det stora problemet som aktualiseras grundar sig egentligen på frågan om hur samhället ser på brott och straff. Grundtanken är och bör vara att en dömd brottsling som suttit av sitt straff har sonat sitt brott och förtjänar en andra chans. Att denna syn i dag inte är allmänt accepterad beror nog snarare på att straffen som döms ut i regel är för låga än att principen som sådan skulle vara felaktig. Men om alla domar snabbt kan hittas i en sökmotor på internet kommer detta innebära att den som suttit av sitt straff trots det är dömd för livet. Oavsett om vederbörande har gjort ett snedsteg i ungdomen eller är yrkeskriminell kommer han med dessa nya möjligheter alltid att ses som kriminell.

En annan risk med hemsidan är att personer som är svåra återfallsförbrytare varvas med personer exempelvis har överklagat en parkeringsbot och förlorat. För att bringa klarhet i vem som gjort vad krävs det att man betalar för tjänsten, vilket många förmodligen inte gör.

Det finns ytterligare risker med detta. Det mest uppenbara problemet är att det riskerar att skapa ett samhälle där dömda och straffade personer som valt att ändra på sitt liv aldrig får en andra chans. Ett problem lär bli att få ett jobb eller hitta en bostad.

Det är redan i dag svårt för kriminella att ta sig in i yrkeslivet och med denna sökmotor lär chanserna bli än mindre. Risken är att den enda vägen till försörjning blir genom att arbeta svart med mindre pålitliga arbetsgivare eller att fortsätta den kriminella banan. Ju svårare det blir att återgå till ett normalt liv desto större är risken att två parallella samhällen skapas.

Med tanke på den otrygghet många upplever i dagens samhälle är det förståeligt att en tjänst som Lexbase dyker upp och den kommer säkert att vara till hjälp för vissa personer, men priset är för högt. I USA har tjänsten funnits länge –resultat har blivit ett samhälle där en sann försoning har omöjliggjorts.

Mattias Holmström

Snart är det endast ett knapptryck bort att se huruvida du har en dömd pedofil som granne eller en yrkeskriminell i kvarteret. Detta kommer att bli möjligt med den nya internettjänsten Lexbase som lanseras i dagarna och vars affärsmodell är att göra mängder av domar sökbara. Namn och personnummer kommer att ge träffar, men även gatuadresser.

Detta kan vid ett första ögonblick upplevas som betryggande. Varje förälder vill naturligtvis veta om det finns dömda pedofiler i grannskapet liksom bostadsföreningen gärna ser att den som söker medlemskap inte är dömd för några allvarliga brott. Så långt är det högst förståeligt.

Vissa har varit skeptiska till om denna verksamhet är laglig. Enligt Datainspektionen går det inte att tillämpa personuppgiftslagen eftersom sidan har utgivningsbevis –då väger yttrandefrihetsgrundlagen tyngre.

Det stora problemet som aktualiseras grundar sig egentligen på frågan om hur samhället ser på brott och straff. Grundtanken är och bör vara att en dömd brottsling som suttit av sitt straff har sonat sitt brott och förtjänar en andra chans. Att denna syn i dag inte är allmänt accepterad beror nog snarare på att straffen som döms ut i regel är för låga än att principen som sådan skulle vara felaktig. Men om alla domar snabbt kan hittas i en sökmotor på internet kommer detta innebära att den som suttit av sitt straff trots det är dömd för livet. Oavsett om vederbörande har gjort ett snedsteg i ungdomen eller är yrkeskriminell kommer han med dessa nya möjligheter alltid att ses som kriminell.

En annan risk med hemsidan är att personer som är svåra återfallsförbrytare varvas med personer exempelvis har överklagat en parkeringsbot och förlorat. För att bringa klarhet i vem som gjort vad krävs det att man betalar för tjänsten, vilket många förmodligen inte gör.

Det finns ytterligare risker med detta. Det mest uppenbara problemet är att det riskerar att skapa ett samhälle där dömda och straffade personer som valt att ändra på sitt liv aldrig får en andra chans. Ett problem lär bli att få ett jobb eller hitta en bostad.

Det är redan i dag svårt för kriminella att ta sig in i yrkeslivet och med denna sökmotor lär chanserna bli än mindre. Risken är att den enda vägen till försörjning blir genom att arbeta svart med mindre pålitliga arbetsgivare eller att fortsätta den kriminella banan. Ju svårare det blir att återgå till ett normalt liv desto större är risken att två parallella samhällen skapas.

Med tanke på den otrygghet många upplever i dagens samhälle är det förståeligt att en tjänst som Lexbase dyker upp och den kommer säkert att vara till hjälp för vissa personer, men priset är för högt. I USA har tjänsten funnits länge –resultat har blivit ett samhälle där en sann försoning har omöjliggjorts.

Mattias Holmström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.