24 jan 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Vi är ju överens, Andreas

Insändare: Skola

Tack för din insändare, Andreas Norvall, i MT den 22 januari.

Du och jag verkar vara överens i de flesta frågorna rörande skolan.

- Skolan behöver långsiktighet. Därför ser vi socialdemokrater helst en bred politisk överenskommelse om skolan och hur vi ska komma till rätta med de problem vi har.

- Vi behöver anställa fler lärare och specialpedagoger, främst i de lägre årskurserna. Detta för att ge alla barn möjlighet till en inspirerande och utvecklande skolmiljö.

- Skolmaten är viktig för att man ska orka med sin skoldag. Jag tror dessutom att vi måste återerövra frukosten som dagens viktigaste mål. Att vara ”laddad” redan när man kommer till skolan är viktigt.

Sommarskolan ska inte ses om ett hot. Sommarskolan ska vara en möjlighet att komma ikapp och att få möjlighet till än mer personligt stöd. Det är genom att skapa en skola som kan ta ansvar för varje enskild elev som vi förebygger skoltrötthet. Socialdemokraternas utgångspunkt är inte att bara se till nästa val. Det är därför vi vill ha breda, långsiktiga överenskommelser. Vi har under flera år kunnat se hur skolan haft problem. Den PISA-undersökning som presenterades i höstas var bara ett exempel i raden.

Jag kan krasst konstatera att den borgerliga majoriteten i riksdagen valt att satsa på skattesänkningar istället för skolan. Nu sa Anders Borg i veckan att han kan tänka sig skattehöjningar för att satsa på skolan. Det har han sagt tidigare. Men några konkreta förslag har vi inte sett. Det är där skiljelinjen går i svensk politik. Det är detta som just nu hindrar långsiktiga överenskommelser och därmed de satsningar du efterfrågar, Andreas.

Vi socialdemokrater har medel för skolsatsningar i våra budgetförslag.

Urban Ahlin (S)

Riksdagsledamot Skaraborg

Tack för din insändare, Andreas Norvall, i MT den 22 januari.

Du och jag verkar vara överens i de flesta frågorna rörande skolan.

- Skolan behöver långsiktighet. Därför ser vi socialdemokrater helst en bred politisk överenskommelse om skolan och hur vi ska komma till rätta med de problem vi har.

- Vi behöver anställa fler lärare och specialpedagoger, främst i de lägre årskurserna. Detta för att ge alla barn möjlighet till en inspirerande och utvecklande skolmiljö.

- Skolmaten är viktig för att man ska orka med sin skoldag. Jag tror dessutom att vi måste återerövra frukosten som dagens viktigaste mål. Att vara ”laddad” redan när man kommer till skolan är viktigt.

Sommarskolan ska inte ses om ett hot. Sommarskolan ska vara en möjlighet att komma ikapp och att få möjlighet till än mer personligt stöd. Det är genom att skapa en skola som kan ta ansvar för varje enskild elev som vi förebygger skoltrötthet. Socialdemokraternas utgångspunkt är inte att bara se till nästa val. Det är därför vi vill ha breda, långsiktiga överenskommelser. Vi har under flera år kunnat se hur skolan haft problem. Den PISA-undersökning som presenterades i höstas var bara ett exempel i raden.

Jag kan krasst konstatera att den borgerliga majoriteten i riksdagen valt att satsa på skattesänkningar istället för skolan. Nu sa Anders Borg i veckan att han kan tänka sig skattehöjningar för att satsa på skolan. Det har han sagt tidigare. Men några konkreta förslag har vi inte sett. Det är där skiljelinjen går i svensk politik. Det är detta som just nu hindrar långsiktiga överenskommelser och därmed de satsningar du efterfrågar, Andreas.

Vi socialdemokrater har medel för skolsatsningar i våra budgetförslag.

Urban Ahlin (S)

Riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.