23 jan 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Kvalitet är viktigare än driftsformer

Insändare: Skola

Svar till Bernt Ekström i MT den 16 januari

Vänsterpartiets tro att ”bara vi får bort det privata inom skola och omsorg är problemen lösta” är beklaglig, och visar att man egentligen inte har en enda lösning på problemen.

Om detta tankesätt skulle vara lösningen så måste vi ju även förstatliga jordbruket, byggindustrin, läromedelstillverkarna och så vidare.

För jag tycker det är mycket märkligt att om vi till exempel bygger en ny skola i Mariestad så kan den entreprenören tjäna ett antal miljoner på det bygget och då är det ingen som säger något. Det är ju ändå kommunen som betalar för det. Samma är det med allt som finns runt skolan.

Om det skulle vara de privata som är problemet, men ta då och visa med statistik att de elever som går i dessa skolor är så mycket sämre utbildade än de som går i de kommunala.

Skolan skall utgå från varje elevs kunskaper och behov och stödja eleverna så att de når målen. Det viktigaste är därför hur vi organiserar undervisningen utifrån den enskilde eleven. Bara för att eleverna är födda samma år har de inte kommit lika långt i utvecklingen.

Vi behöver även titta på vad som kan göras för att dra ner på det administrativa arbetet som lärarna gör i dag, så att de får mer tid att ägna åt själva undervisningen. Lärarna behöver även få mera tid till kompetensutveckling.

Det är också viktigt, tror vi, att resurser sätts in tidigt i åldrarna då det är mycket svårare att ta igen det man tappar högre upp i årskurserna.

Centerpartiets tro är att det går att vända trenden med nya och positiva tankar hur vi ska förnya och förbättra skolans utveckling.

Leif Andersson

Centerpartiet Mariestad

Svar till Bernt Ekström i MT den 16 januari

Vänsterpartiets tro att ”bara vi får bort det privata inom skola och omsorg är problemen lösta” är beklaglig, och visar att man egentligen inte har en enda lösning på problemen.

Om detta tankesätt skulle vara lösningen så måste vi ju även förstatliga jordbruket, byggindustrin, läromedelstillverkarna och så vidare.

För jag tycker det är mycket märkligt att om vi till exempel bygger en ny skola i Mariestad så kan den entreprenören tjäna ett antal miljoner på det bygget och då är det ingen som säger något. Det är ju ändå kommunen som betalar för det. Samma är det med allt som finns runt skolan.

Om det skulle vara de privata som är problemet, men ta då och visa med statistik att de elever som går i dessa skolor är så mycket sämre utbildade än de som går i de kommunala.

Skolan skall utgå från varje elevs kunskaper och behov och stödja eleverna så att de når målen. Det viktigaste är därför hur vi organiserar undervisningen utifrån den enskilde eleven. Bara för att eleverna är födda samma år har de inte kommit lika långt i utvecklingen.

Vi behöver även titta på vad som kan göras för att dra ner på det administrativa arbetet som lärarna gör i dag, så att de får mer tid att ägna åt själva undervisningen. Lärarna behöver även få mera tid till kompetensutveckling.

Det är också viktigt, tror vi, att resurser sätts in tidigt i åldrarna då det är mycket svårare att ta igen det man tappar högre upp i årskurserna.

Centerpartiets tro är att det går att vända trenden med nya och positiva tankar hur vi ska förnya och förbättra skolans utveckling.

Leif Andersson

Centerpartiet Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.