22 jan 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Utvidgad lag om tvångsäktenskap sänder viktiga signaler

Insändare: Lagstiftning

I samband med minneshögtiden för Fadime Sahindal presenterade justitieminister Beatrice Ask ett lagförslag som utvidgar gällande lag kring tvångsäktenskap. Enligt gällande regler räknas tvångsbortgifte som olaga tvång medan den nyföreslagna utvidgningen skulle ge företeelsen en egen brottsrubricering samt höja straffvärdet upp till fyra års fängelse.

Utvidgningen och den hårdare straffskalan sänder tydliga och viktiga signaler, i Sverige tullar vi inte på principen om allas lika värde och varderas rätt till sitt eget liv. Hederskulturen bygger på barocka strukturer och hierarkier som inte är värdiga civilisationen. Ett system som låser in och omöjliggör utveckling, fritt handlande och personlig frigörelse. Med den nya lagstiftningen på plats kommer brottet att lagföras här om lagöverträdaren har anknytning hit, även om gärningen inte är straffbar i det land där den begåtts. Utmärkt. Mänskliga rättigheter är inte gränsbundna utan universella. Genom att vidga lagstiftningen kring tvångsäktenskap och höja straffvärdet sänder vi en viktig signal, vi accepterar aldrig människoförtryck.

Sivert Aronsson, Göteborg

I samband med minneshögtiden för Fadime Sahindal presenterade justitieminister Beatrice Ask ett lagförslag som utvidgar gällande lag kring tvångsäktenskap. Enligt gällande regler räknas tvångsbortgifte som olaga tvång medan den nyföreslagna utvidgningen skulle ge företeelsen en egen brottsrubricering samt höja straffvärdet upp till fyra års fängelse.

Utvidgningen och den hårdare straffskalan sänder tydliga och viktiga signaler, i Sverige tullar vi inte på principen om allas lika värde och varderas rätt till sitt eget liv. Hederskulturen bygger på barocka strukturer och hierarkier som inte är värdiga civilisationen. Ett system som låser in och omöjliggör utveckling, fritt handlande och personlig frigörelse. Med den nya lagstiftningen på plats kommer brottet att lagföras här om lagöverträdaren har anknytning hit, även om gärningen inte är straffbar i det land där den begåtts. Utmärkt. Mänskliga rättigheter är inte gränsbundna utan universella. Genom att vidga lagstiftningen kring tvångsäktenskap och höja straffvärdet sänder vi en viktig signal, vi accepterar aldrig människoförtryck.

Sivert Aronsson, Göteborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.