21 jan 2014 06:00

23 jan 2015 14:30

Nu tar vi strid för landsbygden!

Debatt:

Politik. Landsbygden är den plats där jag har växt upp, och det är en plats där jag vill att även kommande generationer ska ha möjlighet att leva och växa upp. Jag reser mer än gärna runt i landet för att delta i samtal om landsbygdpolitik, och i dag besöker jag Lyrestad.

Landsbygden är inte bara en plats dit många har känslomässiga band. Den står också för hårda pengar in i statskassan. Pengar som vi kan investera i skola, vård och omsorg. Det är här vi producerar vår mat och det är här som vi hämtar skogsråvaran. Mat och skog står tillsammans för 10,5 procent av Sveriges exportintäkter.

Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning bor på landsbygden och befolkningen på landsbygden ökar. Ändå ses landsbygdsfrågor av många som ett särintresse att enbart uppmärksamma när valet närmar sig. För oss i Centerpartiet är landsbygden mer än ett särintresse och vi kommer även i den här valrörelsen att sätta fokus på landsbygdsfrågorna. Skillnaden är att vi nu för första gången ser ut att få motparter att debattera med i de här frågorna. Om Socialdemokraternas och Miljöpartiets nyvakna intresse för landsbygden håller i ändå fram till valet det vill säga.

Sedan jag blev minister 2006 har alliansregeringen sänkt skatter och avgifter för bönderna motsvarande 2,2 miljarder kronor varje år. Det handlar om alltifrån att bondens inkomstskatt blivit lägre till att handelsgödselskatten tagits bort och att slakteriavgiften minskats.

Vilket annat parti kan matcha detta? Knappast Miljöpartiet eller Socialdemokraterna som förutom att de vill återinföra böndernas straffskatter på gödselmedel planerar att genomföra omfattande skattehöjningar på landsbygdens transporter.

Centerpartiet kommer nu att kraftsamla inför supervalåret 2014. Vi kommer att driva frågor som är betydelsefulla för ekonomisk tillväxt på landsbygden men också frågor som är principiellt viktiga. I grund och botten handlar allt om att ha perspektivet att folk kan bestämma själva och att man vet bäst själv hur man vill ha det.

• Vi vill se matpolicys i alla kommuner som ersätter den billiga importerade maten med svensk mat med högt djurskydd.

• Vi måste minska rovdjurstrycket så att det är möjligt att hålla djur överallt i vårt land.

• Vi måste bevara byskolorna så att landsbygdens barn slipper sitta timmar på skolbussen varje vecka.

• Vi måste bevara jobb och service i alla delar av landet.

Centerpartiet grundades på landsbygden och det är där vi har våra rötter. Vi lever och bor i hela landet och har därför lokala lösningar. Vi är det parti som står på böndernas och landsbygdsbornas sida. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Jag ser därför fram emot att ta debatten med Stefan Löfvén och Åsa Romson i valrörelsen!

Eskil Erlandsson (C), Landsbygdsminister

Landsbygden är inte bara en plats dit många har känslomässiga band. Den står också för hårda pengar in i statskassan. Pengar som vi kan investera i skola, vård och omsorg. Det är här vi producerar vår mat och det är här som vi hämtar skogsråvaran. Mat och skog står tillsammans för 10,5 procent av Sveriges exportintäkter.

Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning bor på landsbygden och befolkningen på landsbygden ökar. Ändå ses landsbygdsfrågor av många som ett särintresse att enbart uppmärksamma när valet närmar sig. För oss i Centerpartiet är landsbygden mer än ett särintresse och vi kommer även i den här valrörelsen att sätta fokus på landsbygdsfrågorna. Skillnaden är att vi nu för första gången ser ut att få motparter att debattera med i de här frågorna. Om Socialdemokraternas och Miljöpartiets nyvakna intresse för landsbygden håller i ändå fram till valet det vill säga.

Sedan jag blev minister 2006 har alliansregeringen sänkt skatter och avgifter för bönderna motsvarande 2,2 miljarder kronor varje år. Det handlar om alltifrån att bondens inkomstskatt blivit lägre till att handelsgödselskatten tagits bort och att slakteriavgiften minskats.

Vilket annat parti kan matcha detta? Knappast Miljöpartiet eller Socialdemokraterna som förutom att de vill återinföra böndernas straffskatter på gödselmedel planerar att genomföra omfattande skattehöjningar på landsbygdens transporter.

Centerpartiet kommer nu att kraftsamla inför supervalåret 2014. Vi kommer att driva frågor som är betydelsefulla för ekonomisk tillväxt på landsbygden men också frågor som är principiellt viktiga. I grund och botten handlar allt om att ha perspektivet att folk kan bestämma själva och att man vet bäst själv hur man vill ha det.

• Vi vill se matpolicys i alla kommuner som ersätter den billiga importerade maten med svensk mat med högt djurskydd.

• Vi måste minska rovdjurstrycket så att det är möjligt att hålla djur överallt i vårt land.

• Vi måste bevara byskolorna så att landsbygdens barn slipper sitta timmar på skolbussen varje vecka.

• Vi måste bevara jobb och service i alla delar av landet.

Centerpartiet grundades på landsbygden och det är där vi har våra rötter. Vi lever och bor i hela landet och har därför lokala lösningar. Vi är det parti som står på böndernas och landsbygdsbornas sida. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Jag ser därför fram emot att ta debatten med Stefan Löfvén och Åsa Romson i valrörelsen!

Eskil Erlandsson (C), Landsbygdsminister

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.