17 jan 2014 06:00

23 jan 2015 14:30

Orättvisa regler

Insändare: Brandskyddskontroll

Jag läser insändaren från högerns Thodenius om att han blir ledsen. Det tror jag inte ett skvatt på. Däremot att ge en gammal pensionär vite på 10 000 kronor, det är något att bli ledsen över. En pensionär som i stort sett inte har mer än just den summan att leva på. Nu plötsligt vill du skilja på sotning och brandskyddskontroll.

När jag skulle börja sota själv, var jag tvungen att skriva under ett formulär dikterat av RÖS chef Anderberg att jag samtidigt godkände brandskyddskontroll. Hur förklarar du det, Thodenius? När jag visade den texten för Ingela Olofsson på räddningsenheten på länsstyrelsen svarade hon kort och gott ”snudd på utpressning”.

Du skriver vidare att man inte behöver anlita Mariestadsotaren, men bäste Thodenius, man måste ju anlita någon inom RÖS, då är vi ju tillbaka på ruta ett. Vi vill kunna anlita vem vi vill, till exempel från Kristinehamn, Degerfors eller Karlskoga.

Kan du förklara för mig när du säger att alla skall behandlas lika inför lagen, att en del har brandskyddskontroll vartannat år och del vart fjärde och en del vart åttonde år? Är det godtyckligt?

Olle Höijer

Rätt väg

Gullspång

Jag läser insändaren från högerns Thodenius om att han blir ledsen. Det tror jag inte ett skvatt på. Däremot att ge en gammal pensionär vite på 10 000 kronor, det är något att bli ledsen över. En pensionär som i stort sett inte har mer än just den summan att leva på. Nu plötsligt vill du skilja på sotning och brandskyddskontroll.

När jag skulle börja sota själv, var jag tvungen att skriva under ett formulär dikterat av RÖS chef Anderberg att jag samtidigt godkände brandskyddskontroll. Hur förklarar du det, Thodenius? När jag visade den texten för Ingela Olofsson på räddningsenheten på länsstyrelsen svarade hon kort och gott ”snudd på utpressning”.

Du skriver vidare att man inte behöver anlita Mariestadsotaren, men bäste Thodenius, man måste ju anlita någon inom RÖS, då är vi ju tillbaka på ruta ett. Vi vill kunna anlita vem vi vill, till exempel från Kristinehamn, Degerfors eller Karlskoga.

Kan du förklara för mig när du säger att alla skall behandlas lika inför lagen, att en del har brandskyddskontroll vartannat år och del vart fjärde och en del vart åttonde år? Är det godtyckligt?

Olle Höijer

Rätt väg

Gullspång

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.