15 jan 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Ett annat politiskt synsätt

Debatt:

Politik. Kristdemokraterna i Mariestad har fått gehör för mycket av sin politik. Vi har en känsla av att det är på sin plats att uppdatera tidningens läsare och inte minst Marianne Kjellquist som i nämnd tidning runt nyår uttalade sig om det politiska läget. Hon påstod enligt tidningen att de av alliansens politiker som står i skuggan av Moderaterna var mjäkiga. Vi aktiva kristdemokrater känner att vi åsyftas men håller däremot inte alls med om hennes syn på saken.

Först vill vi klargöra att Mariestadsalliansen har ett politiskt arbetssätt som kortfattat kan beskrivas som att politiker från de fem allianspartierna träffas regelbundet för att internt samtala om vår gemensamma politik. Oftast, men inte alltid, är vi överens. Vi får alla, stora som mindre partier, göra kompromisser från vad vi allra helst vill. Det är en rimlig konsekvens av allianssamarbete. Efter dessa sammankomster kan vi gemensamt driva en politik i de olika nämnderna och i fullmäktige.

Detta arbetssätt gör att vårt kommunalråd tillika ordförande för kommunstyrelsen Johan Abrahamsson ofta får ära eller skuld för tagna beslut. Det beror på vad betraktaren av besluten anser är rätt. Vi i de mindre partierna agerar lite grann i bakgrunden. Av den anledningen är det som sagt på sin plats att påminna om vad vi vill, och vad vi har uppnått.

Folkhögskolan håller på att återinrättas, och det hade sannolikt inte hänt om inte vi i Kristdemokraterna hade värnat om denna för oss mycket viktiga fråga. Samma sak gäller den ordentliga lekplats i vår centrala stadspark som vi har skrivit om i tidningen tidigare. Den ska förverkligas inom en mycket snar framtid. Vi står helt bakom den uppskattade uppsnyggningen av staden och den fina julbelysningen som varit till stor glädje.

Den minnesgode läsaren av MT minns säkert artiklar om den förfärliga debattstilen som tidigare rådde i Kommunfullmäktige. Många vill ta år sig äran för detta. Kristdemokraterna slog larm om detta, och det har blivit betydligt bättre.

Den nya skolstrukturutredningen har vi varit med om att sätta igång. Vi tror att den har en bättre inriktning än den tidigare, då den nya syftar mer till skolans inre kvaliteter.

Ordförande för kulturnämnden är kristdemokrat. Denne har igångsatt flera viktiga ärenden. Främst vill vi betona Kulturskolan, som är en uppdatering av nuvarande musikskolan, som håller på att arbetas fram. Därtill har vi frågan om utomhusscener som väntas vara på plats inom ett halvår. Utöver detta handlar politik inom många politiska områden ofta om att förvalta det som finns, men med begränsade ekonomiska resurser.

Självklart vill vi så mycket mer. Främst att minska arbetslösheten, inte minst för ungdomar. Vi får återkomma om detta. Vi kan förstå att Marianne Kjellquist som oppositionsråd måste uttrycka sig om alliansen eftersom som hon förväntas ha en, åtminstone till viss del, annan åsikt än denna. Vi kämpar kanske på lite olika sätt för kommunens bästa. Vid förstamajtalet för bara några år sedan talade Socialdemokraternas dåvarande lokale ledare om att den knutna handen skulle upp ur fickan.

Vi kristdemokrater vill däremot inte vifta med någon knuten hand i luften. Det sänder fel signaler. Vi vill agera med en öppen vänskapligt sinnad hand för allas bästa. Kalla det mjäkigt om du vill, Marianne. Vi kallar det hellre vänskapligt. Det behövs vänskap i politiken för att ett alliansarbete ska fungera.

Morgan Forsberg, ordförande i Kulturnämnden

Emma Sjögren, ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

Sven-Inge Eriksson, ledamot i Kommunstyrelsen

Rolf Oldin, ledamot i Kommunfullmäktige

Först vill vi klargöra att Mariestadsalliansen har ett politiskt arbetssätt som kortfattat kan beskrivas som att politiker från de fem allianspartierna träffas regelbundet för att internt samtala om vår gemensamma politik. Oftast, men inte alltid, är vi överens. Vi får alla, stora som mindre partier, göra kompromisser från vad vi allra helst vill. Det är en rimlig konsekvens av allianssamarbete. Efter dessa sammankomster kan vi gemensamt driva en politik i de olika nämnderna och i fullmäktige.

Detta arbetssätt gör att vårt kommunalråd tillika ordförande för kommunstyrelsen Johan Abrahamsson ofta får ära eller skuld för tagna beslut. Det beror på vad betraktaren av besluten anser är rätt. Vi i de mindre partierna agerar lite grann i bakgrunden. Av den anledningen är det som sagt på sin plats att påminna om vad vi vill, och vad vi har uppnått.

Folkhögskolan håller på att återinrättas, och det hade sannolikt inte hänt om inte vi i Kristdemokraterna hade värnat om denna för oss mycket viktiga fråga. Samma sak gäller den ordentliga lekplats i vår centrala stadspark som vi har skrivit om i tidningen tidigare. Den ska förverkligas inom en mycket snar framtid. Vi står helt bakom den uppskattade uppsnyggningen av staden och den fina julbelysningen som varit till stor glädje.

Den minnesgode läsaren av MT minns säkert artiklar om den förfärliga debattstilen som tidigare rådde i Kommunfullmäktige. Många vill ta år sig äran för detta. Kristdemokraterna slog larm om detta, och det har blivit betydligt bättre.

Den nya skolstrukturutredningen har vi varit med om att sätta igång. Vi tror att den har en bättre inriktning än den tidigare, då den nya syftar mer till skolans inre kvaliteter.

Ordförande för kulturnämnden är kristdemokrat. Denne har igångsatt flera viktiga ärenden. Främst vill vi betona Kulturskolan, som är en uppdatering av nuvarande musikskolan, som håller på att arbetas fram. Därtill har vi frågan om utomhusscener som väntas vara på plats inom ett halvår. Utöver detta handlar politik inom många politiska områden ofta om att förvalta det som finns, men med begränsade ekonomiska resurser.

Självklart vill vi så mycket mer. Främst att minska arbetslösheten, inte minst för ungdomar. Vi får återkomma om detta. Vi kan förstå att Marianne Kjellquist som oppositionsråd måste uttrycka sig om alliansen eftersom som hon förväntas ha en, åtminstone till viss del, annan åsikt än denna. Vi kämpar kanske på lite olika sätt för kommunens bästa. Vid förstamajtalet för bara några år sedan talade Socialdemokraternas dåvarande lokale ledare om att den knutna handen skulle upp ur fickan.

Vi kristdemokrater vill däremot inte vifta med någon knuten hand i luften. Det sänder fel signaler. Vi vill agera med en öppen vänskapligt sinnad hand för allas bästa. Kalla det mjäkigt om du vill, Marianne. Vi kallar det hellre vänskapligt. Det behövs vänskap i politiken för att ett alliansarbete ska fungera.

Morgan Forsberg, ordförande i Kulturnämnden

Emma Sjögren, ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

Sven-Inge Eriksson, ledamot i Kommunstyrelsen

Rolf Oldin, ledamot i Kommunfullmäktige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.