14 jan 2014 06:00

07 jan 2015 11:54

Var tar slitaget från däcken vägen?

Insändare: Trafik

Här talas om att dubbdäck river upp farliga partiklar, och förorenar luften. Men hur är det med det som slits bort från däcken?

Många som forskat i detta hävdar att det är slitaget från däcken som ger de farliga luftföroreningarna. Och det borde ligga mycket i detta. För delarna av Stockholm som har dubbdäcksförbud, där har ju de skadliga partiklarna ökat, istället för att minskat sedan dubbdäcksförbudet infördes. Och går vi till Tyskland där dubbdäck inte förekommer, så har vi ju massor av de skadliga partiklarna av samma slag. Experter säger att de förhållandevis stora partiklarna som dubbdäcken river upp från vägbeläggningen, inte är skadliga för människor.

Eftersom jag jobbat med däcktillverkning så vet jag ju vilka kemikalier som blandas i slitskiktet på däcken. Och att döma av det så skulle det vara farligast med sommardäcken, där det blandas i hd oljor som kemisten hade stor respekt för, då de är cancerframkallande.

Och dubbarna minskar ju slitaget av gummi. Så att köra på dubbfria vinterdäck kan också ge mycket partiklar, då vinterdäck görs av betydligt mjukare gummi.

Och ska man då gå in på trafiksäkerhet, då ska man välja så färska vinterdäck som möjligt med dubbar eller millimerterstora flisor av kiselkarbid och aluminiumoxid inbakade i slitytan. Dessa däck kör många omkring med i Mariestadstrakten p.g.a. Jonas på Skroten. Och den som en gång kört på sådana däck vill antagligen inte ha några andra vinterdäck.

Odubbade däck går ju bra att köra med också om man tar det väldigt försiktigt på isigt underlag. Men den som väljer dubbfritt för miljöns skull, den löper stor risk att det kommer att ändras uppfattning på den punkten framöver.

Rune Jakobsson

Här talas om att dubbdäck river upp farliga partiklar, och förorenar luften. Men hur är det med det som slits bort från däcken?

Många som forskat i detta hävdar att det är slitaget från däcken som ger de farliga luftföroreningarna. Och det borde ligga mycket i detta. För delarna av Stockholm som har dubbdäcksförbud, där har ju de skadliga partiklarna ökat, istället för att minskat sedan dubbdäcksförbudet infördes. Och går vi till Tyskland där dubbdäck inte förekommer, så har vi ju massor av de skadliga partiklarna av samma slag. Experter säger att de förhållandevis stora partiklarna som dubbdäcken river upp från vägbeläggningen, inte är skadliga för människor.

Eftersom jag jobbat med däcktillverkning så vet jag ju vilka kemikalier som blandas i slitskiktet på däcken. Och att döma av det så skulle det vara farligast med sommardäcken, där det blandas i hd oljor som kemisten hade stor respekt för, då de är cancerframkallande.

Och dubbarna minskar ju slitaget av gummi. Så att köra på dubbfria vinterdäck kan också ge mycket partiklar, då vinterdäck görs av betydligt mjukare gummi.

Och ska man då gå in på trafiksäkerhet, då ska man välja så färska vinterdäck som möjligt med dubbar eller millimerterstora flisor av kiselkarbid och aluminiumoxid inbakade i slitytan. Dessa däck kör många omkring med i Mariestadstrakten p.g.a. Jonas på Skroten. Och den som en gång kört på sådana däck vill antagligen inte ha några andra vinterdäck.

Odubbade däck går ju bra att köra med också om man tar det väldigt försiktigt på isigt underlag. Men den som väljer dubbfritt för miljöns skull, den löper stor risk att det kommer att ändras uppfattning på den punkten framöver.

Rune Jakobsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.