14 jan 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Monopol är inte tillåtet

Insändare: Sotningsverksamhet

Svar till Björn Thodenius (M).

Björn Thodenius blir ledsen, när han läser min insändare i Mariestadstidningen. Det har aldrig varit min avsikt att göra honom ledsen, men aldrig kunde jag ana att ett kommunalråd in spe kunde bli ledsen för så lite.

Björn Thodenius bör istället vara glad. Han fick ju svara dagen efter på min insändare.

Björn Thodenius hänvisar i sitt svar till lagstiftningen. Det är intressant. Sotningsverksamheten, som omfattar både sotning och brandskyddskontroll, ska enligt svensk och europeisk lagstiftning upphandlas i fri konkurrens. Monopol får inte förkomma. Det har även länsstyrelserna i Örebro och Västra Götaland i domar fastlagt.

Björn Thodenius skriver att brandskyddskontroll är myndighetsutövning, vilket är rätt. Han gör sedan gällande, att fri konkurrens inte gäller vid myndighetsutövning, vilket är felaktigt.

Inom en rad områden med fri konkurrens gäller myndighetsutövning; exempelvis bilprovning, sjukvård, undervisning.

Monopol är inte tillåtna. Inte ens i Gullspångs kommun.

Hans-Göran Larsson

Rätt Väg

Svar till Björn Thodenius (M).

Björn Thodenius blir ledsen, när han läser min insändare i Mariestadstidningen. Det har aldrig varit min avsikt att göra honom ledsen, men aldrig kunde jag ana att ett kommunalråd in spe kunde bli ledsen för så lite.

Björn Thodenius bör istället vara glad. Han fick ju svara dagen efter på min insändare.

Björn Thodenius hänvisar i sitt svar till lagstiftningen. Det är intressant. Sotningsverksamheten, som omfattar både sotning och brandskyddskontroll, ska enligt svensk och europeisk lagstiftning upphandlas i fri konkurrens. Monopol får inte förkomma. Det har även länsstyrelserna i Örebro och Västra Götaland i domar fastlagt.

Björn Thodenius skriver att brandskyddskontroll är myndighetsutövning, vilket är rätt. Han gör sedan gällande, att fri konkurrens inte gäller vid myndighetsutövning, vilket är felaktigt.

Inom en rad områden med fri konkurrens gäller myndighetsutövning; exempelvis bilprovning, sjukvård, undervisning.

Monopol är inte tillåtna. Inte ens i Gullspångs kommun.

Hans-Göran Larsson

Rätt Väg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.