11 jan 2014 06:00

07 jan 2015 11:54

Ta vara på ungdomarnas engagemang

Insändare: Ungdomar

I slutet på förra året var det en härlig fotbollscup i Vadsbohallen, där ett stort antal ungdomar deltog. Joel Tivermo och Martin Herlin, som var initiativtagarna till det hela, visade med hjälp av andra att ungdomar kan om de får möjlighet att pröva på. Det är bland det roligaste jag vet att se ungdomar engagera sig i något, och som i det här fallet där många andra hade en trevlig dag.

Vi behöver bli bättre i kommunen och i hela Sverige på att ta till vara på ungdomars entusiasm och nytänkande. Det försvinner väldigt fort när åldern stiger, då man ska vara så redig och passa in i samhället och inte sticka ut på något sätt.

Skulle kommunen/staten sätta av pengar som helt är riktade till ungdomar och deras vilja att pröva på något? Det kan gälla ett arrangemang, företagande eller något som ungdomarna själva kan känna att de vill göra. Jag tror att det skulle ge väldigt mycket igen då vi får ungdomar som engagerar sig och kan känna sig delaktiga i vårt samhälle.

Det vi direkt skulle kunna göra är att erbjuda alla ungdomar ett sommarjobb/lovjobb. Det skulle även om det krävs vissa åldersgränser föra att göra vissa arbetsuppgifter ge ungdomarna en chans att pröva på och även tjäna en slant.

Det tror jag inte är en omöjlighet om vi i kommunen tillsammans med företagen bestämmer oss för att det ska fungera.

Det är väldigt viktigt att man får pröva på olika jobb, dels för framtida studier och dels för att skaffa sig kontakter. Kontakter är bland det viktigaste för att få ett jobb då vi i dag inte har en särskilt bra fungerande arbetsförmedling, och där en arbetsgivare inte annars har en aning om vad man kan.

Så en uppmaning till er ungdomar är att engagera er på olika sätt, och då samtidigt ta kontakt med företag, föreningar och kommunen.

Leif Andersson Centerpartiet Mariestad

I slutet på förra året var det en härlig fotbollscup i Vadsbohallen, där ett stort antal ungdomar deltog. Joel Tivermo och Martin Herlin, som var initiativtagarna till det hela, visade med hjälp av andra att ungdomar kan om de får möjlighet att pröva på. Det är bland det roligaste jag vet att se ungdomar engagera sig i något, och som i det här fallet där många andra hade en trevlig dag.

Vi behöver bli bättre i kommunen och i hela Sverige på att ta till vara på ungdomars entusiasm och nytänkande. Det försvinner väldigt fort när åldern stiger, då man ska vara så redig och passa in i samhället och inte sticka ut på något sätt.

Skulle kommunen/staten sätta av pengar som helt är riktade till ungdomar och deras vilja att pröva på något? Det kan gälla ett arrangemang, företagande eller något som ungdomarna själva kan känna att de vill göra. Jag tror att det skulle ge väldigt mycket igen då vi får ungdomar som engagerar sig och kan känna sig delaktiga i vårt samhälle.

Det vi direkt skulle kunna göra är att erbjuda alla ungdomar ett sommarjobb/lovjobb. Det skulle även om det krävs vissa åldersgränser föra att göra vissa arbetsuppgifter ge ungdomarna en chans att pröva på och även tjäna en slant.

Det tror jag inte är en omöjlighet om vi i kommunen tillsammans med företagen bestämmer oss för att det ska fungera.

Det är väldigt viktigt att man får pröva på olika jobb, dels för framtida studier och dels för att skaffa sig kontakter. Kontakter är bland det viktigaste för att få ett jobb då vi i dag inte har en särskilt bra fungerande arbetsförmedling, och där en arbetsgivare inte annars har en aning om vad man kan.

Så en uppmaning till er ungdomar är att engagera er på olika sätt, och då samtidigt ta kontakt med företag, föreningar och kommunen.

Leif Andersson Centerpartiet Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.