09 jan 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Hur långt kan föraktet för gammelsvenskarna gå?

Insändare: Replik

Svar till signaturen Sancho Panza i MT den 3 januari.

”Sancho Panza” vill förringa asylinvandringens omfattning och kostnad genom att dra ifrån antalet utvandrare. Han menar att man kan kvitta resurskrävande invandrare mot resursstarka utvandrare. Men samhällsekonomiskt förhåller det sig i själva verket tvärtom, det blir istället dubbla minusposter. Asylsökande personer och anhöriginvandrare är så gott som undantagslöst ej anställningsbara vid ankomsten. Gruppen som utvandrar består främst av professionella yrkesmänniskor och välbeställda pensionärer. Yrkeskunskap, pensioner och skattebas ställs därmed till det nya landets förfogande.

Sancho Panza påstår vidare att arbetslöshet och bostadsbrist inte påverkas. Att ett årligt tillskott av hundratusen individer utan arbete och bostad inte skulle medföra stigande arbetslöshet och bostadsbrist - hur trovärdigt är det? Mer sympatiskt och närmare sanningen vore om invandringens tillskyndare erkände deras önskan om att ett obegränsat antal asylsökande skall söka sig till Sverige och till varje pris ges uppehållstillstånd.

Slutligen gör sig signaturen skyldig till en anskrämlig osmaklighet genom att föreslå ett förbud mot den traditionella svenska befolkningens barnafödande som en tänkbar problemlösning. En utveckling som de mer defaitistiskt sinnade kanske redan fruktar, alltmedan de frågar sig hur långt tongivande kretsars motvilja och förakt för ”gammelsvenskarna” kan gå.

Klarsynt

Svar till signaturen Sancho Panza i MT den 3 januari.

”Sancho Panza” vill förringa asylinvandringens omfattning och kostnad genom att dra ifrån antalet utvandrare. Han menar att man kan kvitta resurskrävande invandrare mot resursstarka utvandrare. Men samhällsekonomiskt förhåller det sig i själva verket tvärtom, det blir istället dubbla minusposter. Asylsökande personer och anhöriginvandrare är så gott som undantagslöst ej anställningsbara vid ankomsten. Gruppen som utvandrar består främst av professionella yrkesmänniskor och välbeställda pensionärer. Yrkeskunskap, pensioner och skattebas ställs därmed till det nya landets förfogande.

Sancho Panza påstår vidare att arbetslöshet och bostadsbrist inte påverkas. Att ett årligt tillskott av hundratusen individer utan arbete och bostad inte skulle medföra stigande arbetslöshet och bostadsbrist - hur trovärdigt är det? Mer sympatiskt och närmare sanningen vore om invandringens tillskyndare erkände deras önskan om att ett obegränsat antal asylsökande skall söka sig till Sverige och till varje pris ges uppehållstillstånd.

Slutligen gör sig signaturen skyldig till en anskrämlig osmaklighet genom att föreslå ett förbud mot den traditionella svenska befolkningens barnafödande som en tänkbar problemlösning. En utveckling som de mer defaitistiskt sinnade kanske redan fruktar, alltmedan de frågar sig hur långt tongivande kretsars motvilja och förakt för ”gammelsvenskarna” kan gå.

Klarsynt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.