09 jan 2014 06:00

07 jan 2015 11:54

Är ett bevarande av Vänershofhallen det bästa?

Insändare: Underhåll

Har följt debatten i denna tidning om Vänershofshallen och kan inte annat än att dra några egna slutsatser baserade på som jag hoppas sunt förnuft.

Samhället har naturligtvis ett ansvar att bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader men det förutsätter också att man har resurser för detta. Det är väl inte fel att man har en debatt om rivning eller inte och jag hoppas att det beslut som kommer att fattas i frågan baseras på ett bra underlag.

Jag tycker att det är beklagligt att man från politikerhåll inte litar på material framtaget av den egna förvaltningen utan måste anlita utomstående konsult. Kommunen har stor egen kompetens i sådana frågor och är den som bäst känner till eget byggnadsbestånd. Man skall ju också vid ett eventuellt bevarande av hallen förvalta denna. Man kan naturligtvis lägga en kalkyl baserad på olika ambitionsnivåer men man är inte bekänt av en kalkyl där man inte tagit hänsyn till långsiktigheten.

Hur är det till exempel med byggnadens energiförbrukning? Nationellt och på lokal nivå har vi ett stort ansvar inför kommande generationer att ansvarsfullt jobba med dessa frågor och därmed sätta tuffa mål. Utgår dock ifrån att sådana åtgärder finns med i av kommunens tjänstemän lagd kostnadsberäkning för hallen. En sådan äldre byggnad kan aldrig bli energisnål, det skulle kosta alldeles för mycket, men ett rejält grepp i energifrågan borde tas om hallen skall bevaras.

Jag är ofta ute och promenerar och upptäcker då vilket skick bland annat gångvägar och trottoarer befinner sig. På många håll, bland annat vid Alhagen, är det stora partier där asfalten är borta med mycket stor snubbelrisk som följd. Finns även en trappa som under mycket lång tid varit avstängd, förmodligen för att det inte finns pengar till någon ny. Den mycket populära vandringsleden kring Gamla Ekudden är också i bedrövligt skick. På flera ställen är det rena lervandringen, befintliga spångar är uttjänta och otillräckliga. Detta kan tyckas som mycket små brister och det är säkerligen inte så att kommunen är ovillig att åtgärda dessa utan visar endast på bristande resurser till följd av kärv ekonomi.

Att ikläda sig nya tidigare inte inplanerade stora investeringar som ett bevarande av Vänershofshallen innebär, kommer förmodligen att kräva besparingar i övrig verksamhet. För det är väl inte så att det finns någon ”byrålåda” med ett antal miljoner som blivit över? Jag hoppas dock att man inte återigen sparar på underhållet som under en följd av år har resulterat i att kommunens fastighetsbestånd blivit eftersatt. Detta har bland annat drabbat Vänershofshallen. Jag tror inte heller att driften av hallen generar något överskott, troligen det motsatta, trots hyresintäkter och förmodligen ideellt arbete från föreningar.

Skattebetalaren Anders

Har följt debatten i denna tidning om Vänershofshallen och kan inte annat än att dra några egna slutsatser baserade på som jag hoppas sunt förnuft.

Samhället har naturligtvis ett ansvar att bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader men det förutsätter också att man har resurser för detta. Det är väl inte fel att man har en debatt om rivning eller inte och jag hoppas att det beslut som kommer att fattas i frågan baseras på ett bra underlag.

Jag tycker att det är beklagligt att man från politikerhåll inte litar på material framtaget av den egna förvaltningen utan måste anlita utomstående konsult. Kommunen har stor egen kompetens i sådana frågor och är den som bäst känner till eget byggnadsbestånd. Man skall ju också vid ett eventuellt bevarande av hallen förvalta denna. Man kan naturligtvis lägga en kalkyl baserad på olika ambitionsnivåer men man är inte bekänt av en kalkyl där man inte tagit hänsyn till långsiktigheten.

Hur är det till exempel med byggnadens energiförbrukning? Nationellt och på lokal nivå har vi ett stort ansvar inför kommande generationer att ansvarsfullt jobba med dessa frågor och därmed sätta tuffa mål. Utgår dock ifrån att sådana åtgärder finns med i av kommunens tjänstemän lagd kostnadsberäkning för hallen. En sådan äldre byggnad kan aldrig bli energisnål, det skulle kosta alldeles för mycket, men ett rejält grepp i energifrågan borde tas om hallen skall bevaras.

Jag är ofta ute och promenerar och upptäcker då vilket skick bland annat gångvägar och trottoarer befinner sig. På många håll, bland annat vid Alhagen, är det stora partier där asfalten är borta med mycket stor snubbelrisk som följd. Finns även en trappa som under mycket lång tid varit avstängd, förmodligen för att det inte finns pengar till någon ny. Den mycket populära vandringsleden kring Gamla Ekudden är också i bedrövligt skick. På flera ställen är det rena lervandringen, befintliga spångar är uttjänta och otillräckliga. Detta kan tyckas som mycket små brister och det är säkerligen inte så att kommunen är ovillig att åtgärda dessa utan visar endast på bristande resurser till följd av kärv ekonomi.

Att ikläda sig nya tidigare inte inplanerade stora investeringar som ett bevarande av Vänershofshallen innebär, kommer förmodligen att kräva besparingar i övrig verksamhet. För det är väl inte så att det finns någon ”byrålåda” med ett antal miljoner som blivit över? Jag hoppas dock att man inte återigen sparar på underhållet som under en följd av år har resulterat i att kommunens fastighetsbestånd blivit eftersatt. Detta har bland annat drabbat Vänershofshallen. Jag tror inte heller att driften av hallen generar något överskott, troligen det motsatta, trots hyresintäkter och förmodligen ideellt arbete från föreningar.

Skattebetalaren Anders

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.