08 jan 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Sotningsverksamheten är förändrad

Insändare: Replik

Jag blir ledsen när jag läser Hans-Görans Larssons (RV) senaste insändare i frågan om brandskyddskontroll i Gullspångs kommun. Jag trodde att frågan nu äntligen var utredd och avslutad efter alla turer som varit och efter debatt i Gullspångs kommunfullmäktige där Hans-Göran själv var med. Trots detta fortsätter Hans-Göran driva frågan på samma sätt.

Vad är det Rätt Väg vill uppnå? Är det för att det är valår och att man kanske kan lura någon att tro att man kan stifta egna lagar i Gullspångs kommun? Jag är naturligtvis för fri konkurrens och mot monopol. Jag gillar inte heller avtal som löper på sen 1980-talet. Men, för brandskyddskontroll finns ingen lag om fri konkurrens. Brandskyddskontroll är myndighetsutövning. Gullspångs kommun är med i kommunalförbundet RÖS och det är RÖS som ger auktorisation för detta. Men, som det har framgått i exempelvis Mariestads-Tidningen, har inte Mariestads sotningsdistrikt något monopol på detta. Vill man inte använda dem för brandskyddskontroll finns det ytterligare ett antal entreprenörer att välja på. Men, att helt fritt välja vem som helst går inte.

Alla måste behandlas lika inför lagen. Man kan inte välja vem som ska vitesföreläggas eller inte. Vitet i det aktuella fallet är fastställt av Högsta förvaltningsdomstolen och tyvärr utdöms liknande viten i flera fall varje år i Sverige och i Skaraborg, det här är inget unikt för Gullspångs kommun. Hans-Göran avslutar sin insändare med att det är dags för att Gullspångs kommunfullmäktige ska ta över besluten kring sotningsverksamhet. Jag kan inte förstå hur det skulle förändra några beslut? Sveriges lagar gäller väl även i Gullspång, eller vad menar Rätt Väg?

Det är också fritt för kommunfullmäktige att besluta om att gå ur RÖS, men det tror jag ingen vill. Vi har aldrig haft större resurser eller bättre material för räddningstjänsten än vad vi har idag, till en lägre kostnad. Vill man förändra lagarna kring brandskyddskontroll måste frågan drivas i Sveriges riksdag, inte i Gullspångs kommunfullmäktige.

Björn Thodenius (M)

Jag blir ledsen när jag läser Hans-Görans Larssons (RV) senaste insändare i frågan om brandskyddskontroll i Gullspångs kommun. Jag trodde att frågan nu äntligen var utredd och avslutad efter alla turer som varit och efter debatt i Gullspångs kommunfullmäktige där Hans-Göran själv var med. Trots detta fortsätter Hans-Göran driva frågan på samma sätt.

Vad är det Rätt Väg vill uppnå? Är det för att det är valår och att man kanske kan lura någon att tro att man kan stifta egna lagar i Gullspångs kommun? Jag är naturligtvis för fri konkurrens och mot monopol. Jag gillar inte heller avtal som löper på sen 1980-talet. Men, för brandskyddskontroll finns ingen lag om fri konkurrens. Brandskyddskontroll är myndighetsutövning. Gullspångs kommun är med i kommunalförbundet RÖS och det är RÖS som ger auktorisation för detta. Men, som det har framgått i exempelvis Mariestads-Tidningen, har inte Mariestads sotningsdistrikt något monopol på detta. Vill man inte använda dem för brandskyddskontroll finns det ytterligare ett antal entreprenörer att välja på. Men, att helt fritt välja vem som helst går inte.

Alla måste behandlas lika inför lagen. Man kan inte välja vem som ska vitesföreläggas eller inte. Vitet i det aktuella fallet är fastställt av Högsta förvaltningsdomstolen och tyvärr utdöms liknande viten i flera fall varje år i Sverige och i Skaraborg, det här är inget unikt för Gullspångs kommun. Hans-Göran avslutar sin insändare med att det är dags för att Gullspångs kommunfullmäktige ska ta över besluten kring sotningsverksamhet. Jag kan inte förstå hur det skulle förändra några beslut? Sveriges lagar gäller väl även i Gullspång, eller vad menar Rätt Väg?

Det är också fritt för kommunfullmäktige att besluta om att gå ur RÖS, men det tror jag ingen vill. Vi har aldrig haft större resurser eller bättre material för räddningstjänsten än vad vi har idag, till en lägre kostnad. Vill man förändra lagarna kring brandskyddskontroll måste frågan drivas i Sveriges riksdag, inte i Gullspångs kommunfullmäktige.

Björn Thodenius (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.