08 jan 2014 06:00

07 jan 2015 11:54

Skövde ett dåligt exempel

Insändare: Bolagisering

På en av ”Dagens frågor” uppmanas Johan Abrahamsson göra studiebesök i Skövde kommun.

Menas det att vi ska ta efter Skövde kommun, som kan innebära bolagisering av förvaltningarna? Vem ska betala att det fördyras för oss?

Dålig insyn vill jag påstå eller absolut inte påläst. Jag uppmanar att läsa bland annat Skövde kommuns KS 20130291 och KFL 131216 och sätta sig in verkligheten innan dylika uttalanden.

”Påläst”

På en av ”Dagens frågor” uppmanas Johan Abrahamsson göra studiebesök i Skövde kommun.

Menas det att vi ska ta efter Skövde kommun, som kan innebära bolagisering av förvaltningarna? Vem ska betala att det fördyras för oss?

Dålig insyn vill jag påstå eller absolut inte påläst. Jag uppmanar att läsa bland annat Skövde kommuns KS 20130291 och KFL 131216 och sätta sig in verkligheten innan dylika uttalanden.

”Påläst”

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.