07 jan 2014 06:00

07 jan 2015 12:08

Fel plats för ett höghus

Insändare: Strandgården

Angående höghus och bygglov på Strandgården 1 Strandvägen 55.

Nationella miljömål som kommunen åberopar i stycke som följer.

Miljömål 15.

”God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Om Miljö- och byggnadsnämnden ska följa ovanstående miljömål har jag svårt att förstå hur man får bygglov för den byggnad som nu ska uppföras på nämnda fastighet.

Byggnadens utseende, volym och placering passar inte in med det uttalade miljömålet. Byggnadsnämnden skyller ifrån sig på kommunalfullmäktiges beslut från 2005 som stöder denna idiotiska byggnation. Miljömålet gäller tydligen inte för politiker och besluten kan bli hur galna som helst som vi sett fler exempel på. Det är ju enkelt att skylla på andras beslut och stoppa huvudet i sanden, men varför ska vi då ha en byggnadsnämnd.

Får ni hålla på ett antal år till med era galenskaper har ni säkert lyckats bygga bort den fina vattenspegeln från Vänern som vi för närvarande har i Mariestad, och fortfarande syns från stora delar av tätorten.

Myseldning i 4 lägenheter på översta våningen ( därför tillkommer skorstenar på höghuset) är väl knappast någon hushållning med resurser.

Man kan fråga sig om det är någon i beslutande ställning i kommunen som över huvud taget läst igenom miljömål 15.

Politiker, tjänstemän och övriga anställda inom kommunen är tillsatta att förvalta kommunens egendom och betjäna invånarna på bästa sätt, inte djävlas med dem.

Rivningen av den förutvarande ögonfagra byggnaden Strandgården var ett kommunalt illdåd som omöjligt kan försvaras, som följs av ytterligare ett illdåd gemensamt med Mariehus i och med uppförandet av det nya förskräckliga höghuset på samma plats. Det finns gott om plats och andra lämpliga ställen i kommunen för byggande av höghus det är inte nödvändigt att uppföra dem vid sjöstranden och i ett villaområde.

Lika illa är det med politikernas arvoden som de höjer åt sig själva och tycker de gjort sig förtjänta av. Den åsikten delar inte jag.

Som tillägg kan nämnas. För att kunna bygga de nya husen vid hamnen har man fyllt hamnbassängen med sprängsten utmed kajkanten där husen ska uppföras. Vad blir nästa steg?

J-O Nyman

Angående höghus och bygglov på Strandgården 1 Strandvägen 55.

Nationella miljömål som kommunen åberopar i stycke som följer.

Miljömål 15.

”God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Om Miljö- och byggnadsnämnden ska följa ovanstående miljömål har jag svårt att förstå hur man får bygglov för den byggnad som nu ska uppföras på nämnda fastighet.

Byggnadens utseende, volym och placering passar inte in med det uttalade miljömålet. Byggnadsnämnden skyller ifrån sig på kommunalfullmäktiges beslut från 2005 som stöder denna idiotiska byggnation. Miljömålet gäller tydligen inte för politiker och besluten kan bli hur galna som helst som vi sett fler exempel på. Det är ju enkelt att skylla på andras beslut och stoppa huvudet i sanden, men varför ska vi då ha en byggnadsnämnd.

Får ni hålla på ett antal år till med era galenskaper har ni säkert lyckats bygga bort den fina vattenspegeln från Vänern som vi för närvarande har i Mariestad, och fortfarande syns från stora delar av tätorten.

Myseldning i 4 lägenheter på översta våningen ( därför tillkommer skorstenar på höghuset) är väl knappast någon hushållning med resurser.

Man kan fråga sig om det är någon i beslutande ställning i kommunen som över huvud taget läst igenom miljömål 15.

Politiker, tjänstemän och övriga anställda inom kommunen är tillsatta att förvalta kommunens egendom och betjäna invånarna på bästa sätt, inte djävlas med dem.

Rivningen av den förutvarande ögonfagra byggnaden Strandgården var ett kommunalt illdåd som omöjligt kan försvaras, som följs av ytterligare ett illdåd gemensamt med Mariehus i och med uppförandet av det nya förskräckliga höghuset på samma plats. Det finns gott om plats och andra lämpliga ställen i kommunen för byggande av höghus det är inte nödvändigt att uppföra dem vid sjöstranden och i ett villaområde.

Lika illa är det med politikernas arvoden som de höjer åt sig själva och tycker de gjort sig förtjänta av. Den åsikten delar inte jag.

Som tillägg kan nämnas. För att kunna bygga de nya husen vid hamnen har man fyllt hamnbassängen med sprängsten utmed kajkanten där husen ska uppföras. Vad blir nästa steg?

J-O Nyman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.