20 dec 2013 06:00

07 jan 2015 12:07

Vänershofshallen årets surdeg

Insändare: Vänershof

Turerna kring Vänershofshallen har jäst till en surdeg. Därför välkomnar jag äntligen en oberoende utredning. Inte för att grunderna för en rivning lades redan i beslutet om byggnation av nya hallar. Inte för att jag inte litar på de tekniska underlag som presenterats av kommunens tjänstemän. Inte för att man under alltför många år brustit i ett riktat underhåll. Inte för att hallen inte skulle vara skyddsvärd, utan att ha fått relevant underhåll. Och inte för att det förekommer partsinlagor som tas för objektiva rapporter. Men för att så många tycker så mycket utifrån olika grunder.

Tjänstemän i kommun och på länsstyrelsen har att klargöra beslutsförutsättningar. I det arbetet ska personliga känslor lämnas utanför. Översiktsplaners och detaljplaners förutsättningar ska redovisas. Beslutssituationen och juridiska frågetecken ska rätas ut. För om hallen ska bevaras måste frågan bli: för vad?

Om den ska vara ett arkitektoniskt kulturminne från 1939, så kan upprepad spackling och målning räcka för att åstadkomma ett innehållslöst museiskal.

Om hallen ska användas som en fullvärdig hall krävs andra, betydligt större insatser.

Och behövs ännu en fullvärdig hall (en kommun har väl alltid ont om halltider)? Och har vi råd med detta? Eller ska hallen användas för definierade, men begränsade idrottsverksamheter? Och vilka skulle de i så fall vara? Jag ser inget prestigeproblem, jag ser bara upprepade jämförelser av äpplen och päron.

Vi behöver bestämma oss. Och vi behöver bestämma oss för vad vi behöver bestämma. Det är här jag ser en ytterligare, men oberoende utredning som ett kompletterande beslutsunderlag. När Maria Hagman i MT 18/12 käckt hoppar upp som gumman ur lådan, kastar hon in såväl äpplen som päron och ytterligare några frukter. Vi kan vara överens om att Vänershofshallen varit vanskött under många år. När nuvarande Mariestadsallians tog fram denna deg ur kylen för knappt ett par år sedan, visade den sig vara en surdeg, bakad för många år sedan.

Därför är det rätt att göra en kompletterande utredning. Men ytterst behöver vi svara på frågan: hur ska en bevarad Vänershofshall i så fall användas? Och vad får det kosta? Nu, och i framtiden.

E. Anders Johansson

Centerpartiet Mariestad

Ledamot i Kulturnämnden

Turerna kring Vänershofshallen har jäst till en surdeg. Därför välkomnar jag äntligen en oberoende utredning. Inte för att grunderna för en rivning lades redan i beslutet om byggnation av nya hallar. Inte för att jag inte litar på de tekniska underlag som presenterats av kommunens tjänstemän. Inte för att man under alltför många år brustit i ett riktat underhåll. Inte för att hallen inte skulle vara skyddsvärd, utan att ha fått relevant underhåll. Och inte för att det förekommer partsinlagor som tas för objektiva rapporter. Men för att så många tycker så mycket utifrån olika grunder.

Tjänstemän i kommun och på länsstyrelsen har att klargöra beslutsförutsättningar. I det arbetet ska personliga känslor lämnas utanför. Översiktsplaners och detaljplaners förutsättningar ska redovisas. Beslutssituationen och juridiska frågetecken ska rätas ut. För om hallen ska bevaras måste frågan bli: för vad?

Om den ska vara ett arkitektoniskt kulturminne från 1939, så kan upprepad spackling och målning räcka för att åstadkomma ett innehållslöst museiskal.

Om hallen ska användas som en fullvärdig hall krävs andra, betydligt större insatser.

Och behövs ännu en fullvärdig hall (en kommun har väl alltid ont om halltider)? Och har vi råd med detta? Eller ska hallen användas för definierade, men begränsade idrottsverksamheter? Och vilka skulle de i så fall vara? Jag ser inget prestigeproblem, jag ser bara upprepade jämförelser av äpplen och päron.

Vi behöver bestämma oss. Och vi behöver bestämma oss för vad vi behöver bestämma. Det är här jag ser en ytterligare, men oberoende utredning som ett kompletterande beslutsunderlag. När Maria Hagman i MT 18/12 käckt hoppar upp som gumman ur lådan, kastar hon in såväl äpplen som päron och ytterligare några frukter. Vi kan vara överens om att Vänershofshallen varit vanskött under många år. När nuvarande Mariestadsallians tog fram denna deg ur kylen för knappt ett par år sedan, visade den sig vara en surdeg, bakad för många år sedan.

Därför är det rätt att göra en kompletterande utredning. Men ytterst behöver vi svara på frågan: hur ska en bevarad Vänershofshall i så fall användas? Och vad får det kosta? Nu, och i framtiden.

E. Anders Johansson

Centerpartiet Mariestad

Ledamot i Kulturnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.