20 dec 2013 06:00

07 jan 2015 12:07

Att välja vägen framåt

Insändare: Replik

Kort svar till Olle Höijer (RV) i MT den 18 december.

Ja, Olle, vi måste välja rätt väg för kommunen, det är oerhört viktigt för vår överlevnad. Politiker ska göra det som politiker ska göra och kommunens tjänstemän det som de ska göra.

Jag vill påminna om att det inte är vi som styr, det gör S och C, så synpunkter på vad som (inte) gjorts får du ta upp med Carina Gullberg (S) eller Roland Karlsson (C). Vi i Kommunalliansen har lagt flera förslag och motioner, men det är inte mycket av dem som majoriteten har tagit till sig. Vi fick fullmäktige att besluta om 200 000 extra till miljön i Gullspångs samhälle och Otterbäcken, men det ”glömdes” bort och det blev inte ens en tummetott.

Vi har velat lägga mer pengar och resurser till fritidsgård och Smältverket, men det sa socialdemokraterna nej till i fullmäktige. Vi vill få igång satsningar på laxen och ett Laxens hus. Vi vill se till att Gullspångs samhälle får ett riktigt lyft, att Otterbäcken blir det samhälle vid Vänern som det har potential till. Vi vill att hela kommunen ska utvecklas så att vi som bor här stannar kvar, att nya människor och företag flyttar hit och att fler turister och besökare vill komma. Listan på vad vi vill kan göras lång!

Det är inte jag som avgör vad som är politisk debatt eller politiskt käbbel, det ska du och den som lyssnar göra. Vi vill inte riva någon bro, vad har du fått det ifrån? Men, vi vill inte lägga några kommunala pengar på bron. Vi vill inte ta pengar från vård, skola och omsorg och investera i en bro som inte kommer att leda till någon utveckling för kommunen. Jag håller helt med dig om att vi behöver fler boendeplatser för äldre och mindre kommunal administration och kontorslandskap.

Om prat och brevskrivande. Jag pratar med människor i Gullspång, med andra kommuner i Skaraborg, med regionen och med de som sitter i riksdag och regering. Det är för att jag tror på att samtal människor emellan är det som leder till utveckling och framgång. Dialog och samtal, inte konfrontation eller rättsprocesser. Alla vill att Gullspång, Skaraborg och Sverige ska utvecklas.

Alla behövs, men vi måste hjälpas åt och göra detta tillsammans!

Björn Thodenius (M)

Kort svar till Olle Höijer (RV) i MT den 18 december.

Ja, Olle, vi måste välja rätt väg för kommunen, det är oerhört viktigt för vår överlevnad. Politiker ska göra det som politiker ska göra och kommunens tjänstemän det som de ska göra.

Jag vill påminna om att det inte är vi som styr, det gör S och C, så synpunkter på vad som (inte) gjorts får du ta upp med Carina Gullberg (S) eller Roland Karlsson (C). Vi i Kommunalliansen har lagt flera förslag och motioner, men det är inte mycket av dem som majoriteten har tagit till sig. Vi fick fullmäktige att besluta om 200 000 extra till miljön i Gullspångs samhälle och Otterbäcken, men det ”glömdes” bort och det blev inte ens en tummetott.

Vi har velat lägga mer pengar och resurser till fritidsgård och Smältverket, men det sa socialdemokraterna nej till i fullmäktige. Vi vill få igång satsningar på laxen och ett Laxens hus. Vi vill se till att Gullspångs samhälle får ett riktigt lyft, att Otterbäcken blir det samhälle vid Vänern som det har potential till. Vi vill att hela kommunen ska utvecklas så att vi som bor här stannar kvar, att nya människor och företag flyttar hit och att fler turister och besökare vill komma. Listan på vad vi vill kan göras lång!

Det är inte jag som avgör vad som är politisk debatt eller politiskt käbbel, det ska du och den som lyssnar göra. Vi vill inte riva någon bro, vad har du fått det ifrån? Men, vi vill inte lägga några kommunala pengar på bron. Vi vill inte ta pengar från vård, skola och omsorg och investera i en bro som inte kommer att leda till någon utveckling för kommunen. Jag håller helt med dig om att vi behöver fler boendeplatser för äldre och mindre kommunal administration och kontorslandskap.

Om prat och brevskrivande. Jag pratar med människor i Gullspång, med andra kommuner i Skaraborg, med regionen och med de som sitter i riksdag och regering. Det är för att jag tror på att samtal människor emellan är det som leder till utveckling och framgång. Dialog och samtal, inte konfrontation eller rättsprocesser. Alla vill att Gullspång, Skaraborg och Sverige ska utvecklas.

Alla behövs, men vi måste hjälpas åt och göra detta tillsammans!

Björn Thodenius (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.