14 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Värnar demokrati och våra barn

Insändare: Vänershofshallen

I ett demokratiskt samhälle, där förtroendevalda har till uppgift att företräda sina väljare i förvaltningen av det vi äger gemensamt, är det av yttersta vikt att alla beslut vilar på väl genomarbetade grundvalar. Mot bakgrund av att det för Vänershofshallen saknas en utredning av hallens skick samt en ordentlig plan, inklusive beräkning av kostnader, för området i det fall hallen rivs råder det inget tvivel om att rivningsbeslutet är fattat på vaga grunder.

Det bristande beslutsunderlaget och den ringaktning som visats de organisationer och medborgare som krävt en ordentlig utredning av ärendet gör rivningsbeslutet oacceptabelt. Idrottsrörelsen har en social särställning i samhället när det gäller barn- och ungdomsverksamhet, en mycket viktig verksamhet som riskerar att gå förlorad om idrottsföreningarna inte ges rimlig möjlighet att utöva den.

Till värn för det demokratiska samhället och för solidaritet med de idrottsföreningar som kämpar för Vänershofshallen har LO-facken i Mariestad beslutat att ställa sig bakom kravet på en utredning innan beslut om hallens öde fattas.

LO-Facken i Mariestad

I ett demokratiskt samhälle, där förtroendevalda har till uppgift att företräda sina väljare i förvaltningen av det vi äger gemensamt, är det av yttersta vikt att alla beslut vilar på väl genomarbetade grundvalar. Mot bakgrund av att det för Vänershofshallen saknas en utredning av hallens skick samt en ordentlig plan, inklusive beräkning av kostnader, för området i det fall hallen rivs råder det inget tvivel om att rivningsbeslutet är fattat på vaga grunder.

Det bristande beslutsunderlaget och den ringaktning som visats de organisationer och medborgare som krävt en ordentlig utredning av ärendet gör rivningsbeslutet oacceptabelt. Idrottsrörelsen har en social särställning i samhället när det gäller barn- och ungdomsverksamhet, en mycket viktig verksamhet som riskerar att gå förlorad om idrottsföreningarna inte ges rimlig möjlighet att utöva den.

Till värn för det demokratiska samhället och för solidaritet med de idrottsföreningar som kämpar för Vänershofshallen har LO-facken i Mariestad beslutat att ställa sig bakom kravet på en utredning innan beslut om hallens öde fattas.

LO-Facken i Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.