14 dec 2013 06:00

07 jan 2015 12:07

Nostalgiska skäl räcker inte

Insändare: Vänershofshallen

Att bevara en byggnad enbart av nostalgiska skäl är inte meningsfullt. Oavsett om hallen kostar 15 eller 30 miljoner att iordningsställa gör pengarna mer nytta i skola, omsorg och hemvård. Hallen är inte unik det finns en likadan obyggd i Skövde och en renoverad i Tidaholm, dessa hallar har dessutom godkända mått för all idrott inte bara träning som är fallet med Vänershof.

Vill man bevara hallen gör som Fyrsällskapet starta en ideellförening. Samla in pengar och köp loss hallen.

Torbjörn Käll

Att bevara en byggnad enbart av nostalgiska skäl är inte meningsfullt. Oavsett om hallen kostar 15 eller 30 miljoner att iordningsställa gör pengarna mer nytta i skola, omsorg och hemvård. Hallen är inte unik det finns en likadan obyggd i Skövde och en renoverad i Tidaholm, dessa hallar har dessutom godkända mått för all idrott inte bara träning som är fallet med Vänershof.

Vill man bevara hallen gör som Fyrsällskapet starta en ideellförening. Samla in pengar och köp loss hallen.

Torbjörn Käll

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.