14 dec 2013 06:00

07 jan 2015 12:07

Rättvisa åt alla

Den bäste justitieminister Sverige inte har haft. Kan det vara en smickrande beskrivning av den av tidskriften Fokus utsedde årets svensk, advokaten Gunnar Strömmer?

Han är förstås inte bättre än alla justitieministrar vi faktiskt haft, men han är en intressant övning i kontrafaktisk historia.

Strömmer var ordförande i moderata ungdomsförbundet 1998-2000 och sedan grundare av Centrum för rättvisa 2002, som ger ideell juridisk hjälp till enskilda medborgare. Sedan 2011 är han advokat på Gernandt & Danielsson och arbetar ideellt i styrelsen för Centrum för rättvisa.

Vad blir Strömmers nästa steg. Riksdagen? Statsråd? Vågas ordet partiledare yppas? 2012 utsågs han av regeringen till särskild utredare i den så kallade Medborgarskapsutredningen, hur blir den fortsatta vägen i partipolitiken?

Till valet nästa år samlar sig Moderaterna för kampen om väljarnas förtroende. Strömmer är i kulisserna och frambringar idéer som möjligen har partiledarens öra. Han sitter i Moderaternas arbetsgrupp för rättsfrågor och är en tänkbar justitieministerkandidat om alliansen återväljs. Nuvarande justitieminister, partikamraten Beatrice Ask, har 2014 haft posten i åtta långa år.

Strömmer representerar en organisation och en tankeskola som bryr sig om de svaga i samhället. Mot myndigheter och det offentliga kan den enskilda människan ofta vara väldigt kraftlös. I Sverige har ett historiskt långt socialdemokratiskt maktinnehav gjort att individens rättigheter i samhället gentemot politiker och det offentliga många gånger varit ignorerade.

Just engagemang i enskilda medborgare och deras rättigheter i relation till staten, myndigheter och kommuner, är något som det annars råder brist på i svensk politik. Se enbart på valdebatten. Vad handlar den om? Skatter. Strömmer visar på att vänstern inte har monopol på hjärtat.

I Centrum för rättvisa finns både juridiken och pr-tänkandet. De avgör vilka fall som drivs. Än så länge rör det sig om fall där folk i allmänhet lätt håller med. Hur är det med klienter som i ett mer folkligt perspektiv är svåra att företräda?

Gunnar Strömmer har gått i kraftmätning med facken när de diskriminerat individuella medborgare. Hur är det med individer som sparkas från det privata näringslivet, undrar kritikerna.

Centrum för rättvisa är dock öppna med att de även sysslar med en form av opinionsbildning. Att de således driver ett antal grundläggande intresseväckande fall per år om individens rätt och inte det offentligas är alltså inget konstigt. det är däremot svårförståligt för personer som har filosofin att allt som inte är i fackens eller statens intresse per automatik är knasigt.

Centrum för rättvisa och Gunnar Strömmer har i stället uppmärksammat svenska medborgares individuella rättigheter i förhållande till kollektivet, visat på olika typer av diskriminering och praktiserat principerna om jämlikhet. För det är han väl värd att vara årets svensk.

Jacob Broman

Den bäste justitieminister Sverige inte har haft. Kan det vara en smickrande beskrivning av den av tidskriften Fokus utsedde årets svensk, advokaten Gunnar Strömmer?

Han är förstås inte bättre än alla justitieministrar vi faktiskt haft, men han är en intressant övning i kontrafaktisk historia.

Strömmer var ordförande i moderata ungdomsförbundet 1998-2000 och sedan grundare av Centrum för rättvisa 2002, som ger ideell juridisk hjälp till enskilda medborgare. Sedan 2011 är han advokat på Gernandt & Danielsson och arbetar ideellt i styrelsen för Centrum för rättvisa.

Vad blir Strömmers nästa steg. Riksdagen? Statsråd? Vågas ordet partiledare yppas? 2012 utsågs han av regeringen till särskild utredare i den så kallade Medborgarskapsutredningen, hur blir den fortsatta vägen i partipolitiken?

Till valet nästa år samlar sig Moderaterna för kampen om väljarnas förtroende. Strömmer är i kulisserna och frambringar idéer som möjligen har partiledarens öra. Han sitter i Moderaternas arbetsgrupp för rättsfrågor och är en tänkbar justitieministerkandidat om alliansen återväljs. Nuvarande justitieminister, partikamraten Beatrice Ask, har 2014 haft posten i åtta långa år.

Strömmer representerar en organisation och en tankeskola som bryr sig om de svaga i samhället. Mot myndigheter och det offentliga kan den enskilda människan ofta vara väldigt kraftlös. I Sverige har ett historiskt långt socialdemokratiskt maktinnehav gjort att individens rättigheter i samhället gentemot politiker och det offentliga många gånger varit ignorerade.

Just engagemang i enskilda medborgare och deras rättigheter i relation till staten, myndigheter och kommuner, är något som det annars råder brist på i svensk politik. Se enbart på valdebatten. Vad handlar den om? Skatter. Strömmer visar på att vänstern inte har monopol på hjärtat.

I Centrum för rättvisa finns både juridiken och pr-tänkandet. De avgör vilka fall som drivs. Än så länge rör det sig om fall där folk i allmänhet lätt håller med. Hur är det med klienter som i ett mer folkligt perspektiv är svåra att företräda?

Gunnar Strömmer har gått i kraftmätning med facken när de diskriminerat individuella medborgare. Hur är det med individer som sparkas från det privata näringslivet, undrar kritikerna.

Centrum för rättvisa är dock öppna med att de även sysslar med en form av opinionsbildning. Att de således driver ett antal grundläggande intresseväckande fall per år om individens rätt och inte det offentligas är alltså inget konstigt. det är däremot svårförståligt för personer som har filosofin att allt som inte är i fackens eller statens intresse per automatik är knasigt.

Centrum för rättvisa och Gunnar Strömmer har i stället uppmärksammat svenska medborgares individuella rättigheter i förhållande till kollektivet, visat på olika typer av diskriminering och praktiserat principerna om jämlikhet. För det är han väl värd att vara årets svensk.

Jacob Broman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.