13 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Vill radera ut svenska i Finland

Insändare: Finskt förvaltningsområde

Finland har varit svenskt från 1100-talet till 1809. Alltså dubbelt så länge som Skåne varit svenskt.

I Finland bor Finländare. Dessa är i finsk grundlag uppdelade i två grupper finnar och svenskar, det som vi i alldagligt tal kallar för finlandssvenskar. Vi här i Sverige kallas för rikssvenskar. Finnar i Sverige kallas för sverigefinnar ej att blanda ihop med sverigefinlandssvenskar.

Finska och svenska är i finsk grundlag två likställda språk. Så är det icke i Sverige.

Finland har i huvudsak tre stora svenskspråkiga tidningar, i Helsingfors Åbo och Vasa. Man har även fyra svenskspråkiga teatrar samt en helt svenskspråkig militärförläggning, Nylands brigad i Dragsvik. Man har även på sina håll helt svenskspråkiga skolor upp till universitetsnivå.

Det är procenttalet som avgör om en kommun i Finland är svensk respektive finskspråkig, eller i vissa fall tvåspråkiga. Servicen från myndigheterna är också reglerad efter detta, samt om det skall vara skyltar på två språk där majoritetsspråket skall stå överst. För att vidmakthålla sin grundlagsskyddade rätt har de svenskspråkiga fått kämpa med näbbar och klor då det från finskt håll funnits påtryckningar och lobbyverksamhet att helt radera ut svenska i Finland.

De otäckaste attackerna kommer från det finska partiet Sannfinländarna som mer kan jämföras med SD. De har sina rötter i fd Finlands Landsbygsparti.

Det har under många år funnits påtryckningar från finskt håll att sverigefinnar mer eller mindre skulle få status som minoritetsfolk i Sverige. Finskan skulle med andra ord få samma status som svenskan har i Finland, detta trots att invandrare från Finland är att jämföra med övriga invandrare från Norden och numera från hela EU.

Förra presidenten Tarja Hallonen var en av de tunga lobbyisterna i denna fråga. Hon hade även i avsaknad på vett och etikett fräckheten att ha åsikter och ville påverka Sverige i en allmän omröstning att rösta ja till euron. Detta tillkommer inte en utländsk regeringschef.

För att en kommun i Sverige skall vara ett finskt förvaltningsområde bör en betydande del av befolkningen ha finska som ursprungligt modersmål.

Har man arbetat större delen av sitt liv i Sverige på svensktalande arbetsplatser är det konstigt att man inte är så integrerad att det skulle gå att ha svenskspråkig vård och omsorgspersonal. Man bör också tänka på hur det gamla landet behandlar sin grundlagsskyddade språkminoritet innan man ställer krav.

Då jag vistas mycket i Finland har jag lagt märke till att Finland är mycket bättre än Sverige på att integrera invandrare. Jag stöter ständigt på mörkhyade personer som talar utmärkt finska, samt bedrövas av finska elitidrottsmäns taffliga engelska i olika tv intervjuer Men så går det när man inbillar sig att finska är ett världsspråk.

Stå på Dig Rosengren. Du är den enda politiker i Mariestad som fattat frågan.

Leif Sandberg

Partipolitiskt obunden.

Finland har varit svenskt från 1100-talet till 1809. Alltså dubbelt så länge som Skåne varit svenskt.

I Finland bor Finländare. Dessa är i finsk grundlag uppdelade i två grupper finnar och svenskar, det som vi i alldagligt tal kallar för finlandssvenskar. Vi här i Sverige kallas för rikssvenskar. Finnar i Sverige kallas för sverigefinnar ej att blanda ihop med sverigefinlandssvenskar.

Finska och svenska är i finsk grundlag två likställda språk. Så är det icke i Sverige.

Finland har i huvudsak tre stora svenskspråkiga tidningar, i Helsingfors Åbo och Vasa. Man har även fyra svenskspråkiga teatrar samt en helt svenskspråkig militärförläggning, Nylands brigad i Dragsvik. Man har även på sina håll helt svenskspråkiga skolor upp till universitetsnivå.

Det är procenttalet som avgör om en kommun i Finland är svensk respektive finskspråkig, eller i vissa fall tvåspråkiga. Servicen från myndigheterna är också reglerad efter detta, samt om det skall vara skyltar på två språk där majoritetsspråket skall stå överst. För att vidmakthålla sin grundlagsskyddade rätt har de svenskspråkiga fått kämpa med näbbar och klor då det från finskt håll funnits påtryckningar och lobbyverksamhet att helt radera ut svenska i Finland.

De otäckaste attackerna kommer från det finska partiet Sannfinländarna som mer kan jämföras med SD. De har sina rötter i fd Finlands Landsbygsparti.

Det har under många år funnits påtryckningar från finskt håll att sverigefinnar mer eller mindre skulle få status som minoritetsfolk i Sverige. Finskan skulle med andra ord få samma status som svenskan har i Finland, detta trots att invandrare från Finland är att jämföra med övriga invandrare från Norden och numera från hela EU.

Förra presidenten Tarja Hallonen var en av de tunga lobbyisterna i denna fråga. Hon hade även i avsaknad på vett och etikett fräckheten att ha åsikter och ville påverka Sverige i en allmän omröstning att rösta ja till euron. Detta tillkommer inte en utländsk regeringschef.

För att en kommun i Sverige skall vara ett finskt förvaltningsområde bör en betydande del av befolkningen ha finska som ursprungligt modersmål.

Har man arbetat större delen av sitt liv i Sverige på svensktalande arbetsplatser är det konstigt att man inte är så integrerad att det skulle gå att ha svenskspråkig vård och omsorgspersonal. Man bör också tänka på hur det gamla landet behandlar sin grundlagsskyddade språkminoritet innan man ställer krav.

Då jag vistas mycket i Finland har jag lagt märke till att Finland är mycket bättre än Sverige på att integrera invandrare. Jag stöter ständigt på mörkhyade personer som talar utmärkt finska, samt bedrövas av finska elitidrottsmäns taffliga engelska i olika tv intervjuer Men så går det när man inbillar sig att finska är ett världsspråk.

Stå på Dig Rosengren. Du är den enda politiker i Mariestad som fattat frågan.

Leif Sandberg

Partipolitiskt obunden.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.