13 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Behoven ska styra vård och omsorg

Debatt:

Välfärd. Charlotte Matsson (M) påstår i MT-fria ord 9/12 att det finns kvalitetsfördelar med LOV (lagen om valfrihet i vården) Vänsterpartiet har i grunden en annan syn på samhället än Moderaterna och vill här bara påminna om vad LOV redan fått för konsekvenser.

LOV ger alla vinstdrivande vårdbolag som uppfyller vissa kriterier rätt att fritt starta välfärdsverksamheter finansierade av skattemedel. Resultatet har blivit en ojämlik välfärd. Det skapas överetablering i rika områden, på bekostnad av resurssvaga områden som anses mindre lönsamma, vilka därmed drabbas av underetablering.

Vi i Vänsterpartiet ser det som självklart att det är demokratiska beslut och noggranna bedömningar av behoven som ska styra vård och omsorg. Men i dagens välfärd kommer

företagens främsta mål, att maximera vinsten, i konflikt med principen att välfärden ska vara behovsstyrd och på lika villkor. I praktiken kommer LOV i konflikt med hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

De gånger vi tvingas uppsöka vården eller är behov av omsorg ska vi vara trygga i att resurserna där fördelas så att den med störst behov prioriteras, inte den som är lönsammast att behandla. Ofta slår vinstintresset mot personaltäthet och utbildningsnivå. Till exempel fastslår Socialstyrelsen (2012-5-30) att kommunala äldreboenden igenomsnitt har mer än 10 procent fler anställda per äldre jämfört med privata.

Förutom att det drabbar de äldre så leder det till hård press på de anställda. De pengar som i dag försvinner som vinst till bolagens ägare innebär ett enormt slöseri med skattemedel som i stället fullt ut borde användas till det de är avsedda för.

Vi vill ha en jämlik välfärd där behov och kvalitet styr inte privata vinstintressen. Sverige har blivit ett extremland. I dag är det bara Sverige och Chile som utan begränsning tillåter vinstuttag i skattefinansierad välfärd. Samtidigt som hälsoklyftorna ökar växer de stora vårdkoncernerna sig allt större. Ofta genom att konkurrera ut och köpa de mindre utförarna.

Den utlovade mångfalden visade sig bli ett fåtal jättekoncerner. Charlotte Matsson (M) värnar om de privata vårdbolagen. Varför då undrar vi?

Carema, Attendo och Caprio ägs av olika riskkapitalbolag, flera med säte i skatteparadis, som årligen plockar ut vinster på mångmiljardbelopp av våra skattepengar. Samma

marknadsprinciper gäller för Aleris med ägarna Wallenberg. En del av deras affärsplan bygger på att undvika att betala skatt i Sverige genom så kallade räntesnurror via skatteparadis. Enligt skatteverket orsakar detta skattebortfall på omkring tio miljarder årligen.

Samhället förlorar alltså i två steg: först när skattemedel försvinner till vinst, därefter när riskkapitalbolagen smiter från att betala skatt på denna vinst

Bernt Ekström, Vänsterpartiet i Mariestad

Michael Hellström, Vänsterpartiet i Mariestad

LOV ger alla vinstdrivande vårdbolag som uppfyller vissa kriterier rätt att fritt starta välfärdsverksamheter finansierade av skattemedel. Resultatet har blivit en ojämlik välfärd. Det skapas överetablering i rika områden, på bekostnad av resurssvaga områden som anses mindre lönsamma, vilka därmed drabbas av underetablering.

Vi i Vänsterpartiet ser det som självklart att det är demokratiska beslut och noggranna bedömningar av behoven som ska styra vård och omsorg. Men i dagens välfärd kommer

företagens främsta mål, att maximera vinsten, i konflikt med principen att välfärden ska vara behovsstyrd och på lika villkor. I praktiken kommer LOV i konflikt med hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

De gånger vi tvingas uppsöka vården eller är behov av omsorg ska vi vara trygga i att resurserna där fördelas så att den med störst behov prioriteras, inte den som är lönsammast att behandla. Ofta slår vinstintresset mot personaltäthet och utbildningsnivå. Till exempel fastslår Socialstyrelsen (2012-5-30) att kommunala äldreboenden igenomsnitt har mer än 10 procent fler anställda per äldre jämfört med privata.

Förutom att det drabbar de äldre så leder det till hård press på de anställda. De pengar som i dag försvinner som vinst till bolagens ägare innebär ett enormt slöseri med skattemedel som i stället fullt ut borde användas till det de är avsedda för.

Vi vill ha en jämlik välfärd där behov och kvalitet styr inte privata vinstintressen. Sverige har blivit ett extremland. I dag är det bara Sverige och Chile som utan begränsning tillåter vinstuttag i skattefinansierad välfärd. Samtidigt som hälsoklyftorna ökar växer de stora vårdkoncernerna sig allt större. Ofta genom att konkurrera ut och köpa de mindre utförarna.

Den utlovade mångfalden visade sig bli ett fåtal jättekoncerner. Charlotte Matsson (M) värnar om de privata vårdbolagen. Varför då undrar vi?

Carema, Attendo och Caprio ägs av olika riskkapitalbolag, flera med säte i skatteparadis, som årligen plockar ut vinster på mångmiljardbelopp av våra skattepengar. Samma

marknadsprinciper gäller för Aleris med ägarna Wallenberg. En del av deras affärsplan bygger på att undvika att betala skatt i Sverige genom så kallade räntesnurror via skatteparadis. Enligt skatteverket orsakar detta skattebortfall på omkring tio miljarder årligen.

Samhället förlorar alltså i två steg: först när skattemedel försvinner till vinst, därefter när riskkapitalbolagen smiter från att betala skatt på denna vinst

Bernt Ekström, Vänsterpartiet i Mariestad

Michael Hellström, Vänsterpartiet i Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.