13 dec 2013 06:00

07 jan 2015 12:07

Har dagens politiker rätt kompetens?

Insändare: Politik

Våra politiker påpekar ständigt och jämt att hög utbildning är nödvändigt för att lyckas i framtiden! Det stämmer säkert för de som snabbt vill nå positioner och därmed höga löner.

Var ligger då utbildningsnivån bland dagens folkvalda? Räcker det enbart med engagemang och intresse för politik även i framtiden?

Troligtvis inte! Det märks tydligt i olika medier och via insändare att våra beslutsfattare inte verkar ha den rätta kompetensen och därför allt oftare fattar felaktiga och för skattebetalarna kostnadskrävande beslut. Ordet makthavare används allt oftare, men det är väl ändå folket som är makthavarna och politikerna våra företrädare. Det pågår demonstrationer i demokratiskt valda länder där folket vill avsätta sittande regering och till och med begränsa demokratin i försök att få in fler välutbildade och kunniga människor i olika beslutspositioner.

En annan orsak är den allt mer växande korruptionen bland politiker och offentliganställda. Är demokratins dagar räknande? Det gäller nog att börja agera innan Sverige riskerar hamna i liknande situation som vissa andra länder nu gjort. Ett problem som Sverige ständigt brottas med är att få politisk majoritet i olika frågor inte minst på kommunnivå. Frågan är egentligen var skillnaden ligger i om man väljer rött eller blått vid nästa val? Det kanske är dags att börja samarbeta och även begränsa antalet folkvalda i vår riksdag, våra landsting och kommuner. Utgå mer ifrån ålder och utbildning när nya ska rekryteras. Mångårig erfarenhet verkar ju ändå inte vara någon större fördel i dagens kunskapssamhälle.

Hur många 40 -50-talister är egentligen uppdaterade och hänger med i det allt snabbare ekorrhjulet. Det var enklare förr när hjulet rullade långsammare och marginalen var större. Sverige behöver fler yngre beslutsfattare som kan forma den framtid som de har rätt till!

PELLE LEIJON

Småföretagare

Våra politiker påpekar ständigt och jämt att hög utbildning är nödvändigt för att lyckas i framtiden! Det stämmer säkert för de som snabbt vill nå positioner och därmed höga löner.

Var ligger då utbildningsnivån bland dagens folkvalda? Räcker det enbart med engagemang och intresse för politik även i framtiden?

Troligtvis inte! Det märks tydligt i olika medier och via insändare att våra beslutsfattare inte verkar ha den rätta kompetensen och därför allt oftare fattar felaktiga och för skattebetalarna kostnadskrävande beslut. Ordet makthavare används allt oftare, men det är väl ändå folket som är makthavarna och politikerna våra företrädare. Det pågår demonstrationer i demokratiskt valda länder där folket vill avsätta sittande regering och till och med begränsa demokratin i försök att få in fler välutbildade och kunniga människor i olika beslutspositioner.

En annan orsak är den allt mer växande korruptionen bland politiker och offentliganställda. Är demokratins dagar räknande? Det gäller nog att börja agera innan Sverige riskerar hamna i liknande situation som vissa andra länder nu gjort. Ett problem som Sverige ständigt brottas med är att få politisk majoritet i olika frågor inte minst på kommunnivå. Frågan är egentligen var skillnaden ligger i om man väljer rött eller blått vid nästa val? Det kanske är dags att börja samarbeta och även begränsa antalet folkvalda i vår riksdag, våra landsting och kommuner. Utgå mer ifrån ålder och utbildning när nya ska rekryteras. Mångårig erfarenhet verkar ju ändå inte vara någon större fördel i dagens kunskapssamhälle.

Hur många 40 -50-talister är egentligen uppdaterade och hänger med i det allt snabbare ekorrhjulet. Det var enklare förr när hjulet rullade långsammare och marginalen var större. Sverige behöver fler yngre beslutsfattare som kan forma den framtid som de har rätt till!

PELLE LEIJON

Småföretagare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.