13 dec 2013 06:00

07 jan 2015 11:53

Skapar politikerförakt

Insändare: Politik

Man blir trött och arg på våra politiker som ena stunden talar om vår dåliga ekonomi och drar in bidrag till våra ideella föreningar och flyttar driftkostnader till klubbarna, och drar långnäsa till alla som jobbar gratis i dessa klubbar. Man pratar vitt och brett om att man lyssnar på Mariestadsborna och att man är fritidspolitiker.

Hur man sedan kan höja sina egna arvoden och löner till nivåer som inte på något vis motsvarar deras utbildning eller ansvar blir löjligt. Jag har hittills inte hört en Mariestadsbo, som inte är politiker, tycka att det viktigaste just nu är att höja politikerarvodena.

Torbjörn Käll

Man blir trött och arg på våra politiker som ena stunden talar om vår dåliga ekonomi och drar in bidrag till våra ideella föreningar och flyttar driftkostnader till klubbarna, och drar långnäsa till alla som jobbar gratis i dessa klubbar. Man pratar vitt och brett om att man lyssnar på Mariestadsborna och att man är fritidspolitiker.

Hur man sedan kan höja sina egna arvoden och löner till nivåer som inte på något vis motsvarar deras utbildning eller ansvar blir löjligt. Jag har hittills inte hört en Mariestadsbo, som inte är politiker, tycka att det viktigaste just nu är att höja politikerarvodena.

Torbjörn Käll

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.