13 dec 2013 06:00

07 jan 2015 11:53

Pensionärer - ladda inför valåret

Insändare: Äldre

Nu är det dags för oss pensionärer att verkligen reagera för att visa att vi finns med på den politiska kartan.

Politikerna undviker äldrefrågorna som behöver diskuteras för att kunna möta de möjligheter och utmaningar en åldrande befolkning för med sig.

Det krävs nu att vi i alla sammanhang och i alla kontakter, framför allt med politiker, gör vår röst hörd.

Det är vi som vet hur det är att åldras och vad de faktiskt kostar att leva när hälsan blir sämre och kroppen skröpligare och bli beroende av att samhället har en väl fungerande vård och omsorg.

Vi kräver gemensamma politiska överläggningar över partigränserna för diskussioner, genomlysningar, planeringar och överenskommelser om lösningar och åtgärder för den framtida äldreomsorgen,

Med tanke på den växande åldrande befolkningen borde det vara en utmaning av rang.

Medlemmarna i PRO-distriktet Skaraborg vill se frågor om äldres livsvillkor högre upp på den politiska dagordningen. Vi äldre är en resurs att räkna med. Vi besitter både klokskap och erfarenhet och vill vara med och forma framtiden,

Uttalandet antaget av PRO-distriktet i Skaraborg

Hans-Erik Lundkvist / ordförande

Nu är det dags för oss pensionärer att verkligen reagera för att visa att vi finns med på den politiska kartan.

Politikerna undviker äldrefrågorna som behöver diskuteras för att kunna möta de möjligheter och utmaningar en åldrande befolkning för med sig.

Det krävs nu att vi i alla sammanhang och i alla kontakter, framför allt med politiker, gör vår röst hörd.

Det är vi som vet hur det är att åldras och vad de faktiskt kostar att leva när hälsan blir sämre och kroppen skröpligare och bli beroende av att samhället har en väl fungerande vård och omsorg.

Vi kräver gemensamma politiska överläggningar över partigränserna för diskussioner, genomlysningar, planeringar och överenskommelser om lösningar och åtgärder för den framtida äldreomsorgen,

Med tanke på den växande åldrande befolkningen borde det vara en utmaning av rang.

Medlemmarna i PRO-distriktet Skaraborg vill se frågor om äldres livsvillkor högre upp på den politiska dagordningen. Vi äldre är en resurs att räkna med. Vi besitter både klokskap och erfarenhet och vill vara med och forma framtiden,

Uttalandet antaget av PRO-distriktet i Skaraborg

Hans-Erik Lundkvist / ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.