06 dec 2013 06:00

07 jan 2015 11:53

Låt oss först analysera behoven

Insändare: Finskt förvaltningsområde

Svar till Jonny Gitarr Dahlberg i MT den 3 december.

Jonny Dahlberg ifrågasätter i tisdagens Mariestadstidning Vänsterpartiets ställningstagande till ett medborgarförslag om inrättande av ett finskt förvaltningsområde i Mariestads kommun. Det är helt riktigt att vi i Kommunstyrelsen röstade nej till ett medborgarförslag om inrättande av finskt förvaltningsområde i kommunen. Vi anser dock att de som vill bo på ett äldreboende ska kunna kommunicera på sitt eget språk. Vi har idag inga problem med att uppfylla dessa önskemål. Mariestads kommun erbjuder redan idag finskspråkig personal till de som så önskar. Det är dock fler som tackar nej till detta erbjudande än de som tackar ja. I dagsläget är det en eller två personer som tackat ja till erbjudandet. Det är därför viktigt att vi känner till de reella behoven innan vi går vidare.

Enligt uppgift skulle ett inrättande av finskt förvaltningsområde kunna komma att kosta Mariestads kommun mellan fem och åtta miljoner kronor per år. Vi har inte dessa pengar i vår budget och det har inte något annat parti heller. Lagen om finskt förvaltningsområde ställer helt andra krav på kommunerna. Låt oss först analysera behoven och därefter ta ställning. Annars kan vi hamna i samma situation som Skövde, som tvingas öppna en finsk avdelning inom barnomsorgen för att en person kräver det.

Per Rosengren, Vänsterpartiet i Mariestad

Svar till Jonny Gitarr Dahlberg i MT den 3 december.

Jonny Dahlberg ifrågasätter i tisdagens Mariestadstidning Vänsterpartiets ställningstagande till ett medborgarförslag om inrättande av ett finskt förvaltningsområde i Mariestads kommun. Det är helt riktigt att vi i Kommunstyrelsen röstade nej till ett medborgarförslag om inrättande av finskt förvaltningsområde i kommunen. Vi anser dock att de som vill bo på ett äldreboende ska kunna kommunicera på sitt eget språk. Vi har idag inga problem med att uppfylla dessa önskemål. Mariestads kommun erbjuder redan idag finskspråkig personal till de som så önskar. Det är dock fler som tackar nej till detta erbjudande än de som tackar ja. I dagsläget är det en eller två personer som tackat ja till erbjudandet. Det är därför viktigt att vi känner till de reella behoven innan vi går vidare.

Enligt uppgift skulle ett inrättande av finskt förvaltningsområde kunna komma att kosta Mariestads kommun mellan fem och åtta miljoner kronor per år. Vi har inte dessa pengar i vår budget och det har inte något annat parti heller. Lagen om finskt förvaltningsområde ställer helt andra krav på kommunerna. Låt oss först analysera behoven och därefter ta ställning. Annars kan vi hamna i samma situation som Skövde, som tvingas öppna en finsk avdelning inom barnomsorgen för att en person kräver det.

Per Rosengren, Vänsterpartiet i Mariestad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.