05 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Kommunen måste ta större ansvar för kollektivtrafiken

Insändare: Arbetsmarknad

Jag har tittat på Västtrafiks nya tidtabell som kommer att gälla från 15 december och är förvånad över att Västtrafik verkar ignorera att deras ”samarbetspartner” Swebus ställer in sina turer mellan Mariestad och Jönköping. Då Swebus offentliggjorde att de ställer in turerna, fick jag intrycket vid uttalandet av Västtrafik och kommunen i MT, att Västtrafik och kommunen skulle försöka hitta lösningar för dem som regelbundet pendlar till andra kommuner. Men realiteten är en annan, Västtrafik har inte förändrat en enda tur på morgonen och förmiddagen i sammanhang med Swebus inställda turer.

Sedan jag tackade ja till min anställning i Jönköping för två år har mina arbetsdagar förlängts med 40 minuter på grund av tidtabellsförändringar. Eftersom arbetsmarknadssituationen inte är den bästa i Mariestad tycker jag att det är kommunens uppgift att kämpa för sina invånare så att de kan bo kvar i Mariestad. Finns det inget annat val än att pendla varje dag är det ganska knäckande när situationen förvärras vid varje tidtabellsändring.

Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen men kommunen måste ta sitt ansvar och företräda sina invånare. Det hjälper inte att bygga fina lägenheter med sjönära läge och bekosta dyra reklamfilmer för att locka folk till Mariestad när förutsättningarna för ett meningsfult arbets- och familjeliv samt infrastrukturen saknas. Jag vädjar till kommunen att föra en dialog med Västtrafik så att situationen för oss pendlare som vill bo kvar i Mariestad blir acceptabel. Risken finns att kommunen förlorar skattepengar eller får ännu fler inskrivna på arbetsförmedlingen.

Finnes: Tyska, filosofi och psykologilärare med projektledaregenskaper.

En pendlare

Jag har tittat på Västtrafiks nya tidtabell som kommer att gälla från 15 december och är förvånad över att Västtrafik verkar ignorera att deras ”samarbetspartner” Swebus ställer in sina turer mellan Mariestad och Jönköping. Då Swebus offentliggjorde att de ställer in turerna, fick jag intrycket vid uttalandet av Västtrafik och kommunen i MT, att Västtrafik och kommunen skulle försöka hitta lösningar för dem som regelbundet pendlar till andra kommuner. Men realiteten är en annan, Västtrafik har inte förändrat en enda tur på morgonen och förmiddagen i sammanhang med Swebus inställda turer.

Sedan jag tackade ja till min anställning i Jönköping för två år har mina arbetsdagar förlängts med 40 minuter på grund av tidtabellsförändringar. Eftersom arbetsmarknadssituationen inte är den bästa i Mariestad tycker jag att det är kommunens uppgift att kämpa för sina invånare så att de kan bo kvar i Mariestad. Finns det inget annat val än att pendla varje dag är det ganska knäckande när situationen förvärras vid varje tidtabellsändring.

Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen men kommunen måste ta sitt ansvar och företräda sina invånare. Det hjälper inte att bygga fina lägenheter med sjönära läge och bekosta dyra reklamfilmer för att locka folk till Mariestad när förutsättningarna för ett meningsfult arbets- och familjeliv samt infrastrukturen saknas. Jag vädjar till kommunen att föra en dialog med Västtrafik så att situationen för oss pendlare som vill bo kvar i Mariestad blir acceptabel. Risken finns att kommunen förlorar skattepengar eller får ännu fler inskrivna på arbetsförmedlingen.

Finnes: Tyska, filosofi och psykologilärare med projektledaregenskaper.

En pendlare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.