05 dec 2013 06:00

07 jan 2015 11:53

Kvalitet ska alltid vara i fokus

Insändare: Äldreomsorg

För oss moderater är det viktigt att erbjuda ett fritt val av äldreomsorg. Genom olika aktörer och omsorgsformer vill vi stärka individens möjlighet att själv välja den omsorg som passar honom eller henne.

Det har visat sig att när man ger individen rätt att själv välja äldreomsorg uppnås såväl högre kvalitet som en mer kostnadseffektiv verksamhet. Det är en väldokumenterad sanning att monopol varken främjar kvalitet eller kostnadseffektivitet.

Vi menar att äldreomsorgen måste ha sin utgångspunkt i människors individuella behov och önskemål. I dag tycker man det är självklart att få välja mobiloperatör, försäkringsbolag eller bostad men vem frågar de äldre hur de vill bo, vem de vill ska utföra hemtjänsten, om de trivs eller om de känner sig ensamma. Detta är de viktigaste skälen till att lagen om valfrihetssystem infördes i Mariestads kommun 2010.

Det viktiga är att alltid ha kvalitén i fokus och att ständigt förbättra metoderna för att genomföra kontinuerliga kvalitetskontroller. En effektiv utveckling av kvalitetskontrollen såväl inom den kommunala som inom den privata sektorn förhindrar risken för det som Ingvar Larsson i sitt svar på min tidigare insändare kallar vårdskandaler.

De flesta partier tycks vara eniga om att det är ett ökat småföretagande som ska rädda sysselsättningen i Sverige. Ingvar Larsson konstaterar att den kommunala hemtjänsten är en stor arbetsplats där de flesta är kvinnor. Jag menar att även detta är en anledning till att öppna upp denna verksamhet för valfrihet. Eftersom man ofta startar företag i branscher man har erfarenhet ifrån föreligger därigenom en betydande möjlighet till ökat kvinnligt företagande inom denna verksamhet även i Mariestad.

Efter tre års väntan är det nu äntligen dags att ge Mariestads äldre ett större inflytande över sin egen situation genom att själva få välja hemtjänst. Men kanske viktigare, vi ger dem också möjligheten att välja bort omsorg och boende som inte fungerar väl. Detta ger trygghet, kvalitet och värdighet inom äldreomsorgen!

Charlotte Matsson (M)

För oss moderater är det viktigt att erbjuda ett fritt val av äldreomsorg. Genom olika aktörer och omsorgsformer vill vi stärka individens möjlighet att själv välja den omsorg som passar honom eller henne.

Det har visat sig att när man ger individen rätt att själv välja äldreomsorg uppnås såväl högre kvalitet som en mer kostnadseffektiv verksamhet. Det är en väldokumenterad sanning att monopol varken främjar kvalitet eller kostnadseffektivitet.

Vi menar att äldreomsorgen måste ha sin utgångspunkt i människors individuella behov och önskemål. I dag tycker man det är självklart att få välja mobiloperatör, försäkringsbolag eller bostad men vem frågar de äldre hur de vill bo, vem de vill ska utföra hemtjänsten, om de trivs eller om de känner sig ensamma. Detta är de viktigaste skälen till att lagen om valfrihetssystem infördes i Mariestads kommun 2010.

Det viktiga är att alltid ha kvalitén i fokus och att ständigt förbättra metoderna för att genomföra kontinuerliga kvalitetskontroller. En effektiv utveckling av kvalitetskontrollen såväl inom den kommunala som inom den privata sektorn förhindrar risken för det som Ingvar Larsson i sitt svar på min tidigare insändare kallar vårdskandaler.

De flesta partier tycks vara eniga om att det är ett ökat småföretagande som ska rädda sysselsättningen i Sverige. Ingvar Larsson konstaterar att den kommunala hemtjänsten är en stor arbetsplats där de flesta är kvinnor. Jag menar att även detta är en anledning till att öppna upp denna verksamhet för valfrihet. Eftersom man ofta startar företag i branscher man har erfarenhet ifrån föreligger därigenom en betydande möjlighet till ökat kvinnligt företagande inom denna verksamhet även i Mariestad.

Efter tre års väntan är det nu äntligen dags att ge Mariestads äldre ett större inflytande över sin egen situation genom att själva få välja hemtjänst. Men kanske viktigare, vi ger dem också möjligheten att välja bort omsorg och boende som inte fungerar väl. Detta ger trygghet, kvalitet och värdighet inom äldreomsorgen!

Charlotte Matsson (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.