04 dec 2013 06:00

07 jan 2015 12:07

Sluttande utbildning i PISA

Svensk skola har allvarliga problem. Det visar undersökningen PISA (Programme for International Student Assessment), som presenterades i går.

En halv miljon 15-åringar i 65 OECD-länder testades i mars 2012. Proven har mätt förmågan i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I Sverige har 4 700 elever från 210 skolor deltagit.

Beklagligt nog är Sverige sämst i Norden och vi tappar, pojkar och lågpresterande allra mest.

I naturvetenskap låg OECD-snittet på 501 poäng, de svenska 15-åringarna nådde 485. I läsförståelse låg OECD-snittet på 496, de svenska 15-åringarna fick 483, en betydande minskning jämfört med 516 poäng år 2000. I matematik har Sveriges resultat sjunkit från 494 poäng 2009 till 478 poäng 2012. Snittet för OECD-länderna är 494 poäng.

Svenska skolan är långt ifrån så bra som den borde vara. PISA mäter förvisso inte hela skolans breda uppdrag, många resultat måste tilläggas. En del områden är bra. Relationen mellan lärare och elev är bättre i Sverige än OECD-genomsnittet, om det är en tröst.

Eftersom skolan har seglat upp som en viktig valfråga kommer frågan att bli vem som finns att skylla på för de dåliga resultaten?

De röda och gröna partierna i riksdagen gick som väntat bananas i ett enda stort ”J’accuse” mot utbildningsminister Jan Björklund. Det är politikens spelregler, men det är inte rättvist.

De svenska 15-åringarna som testades i mars 2012 gick i Göran Perssons (S)kola fram till 1 juli 2011, då alliansens skollag, läroplan, kursplaner och betygssystem började gälla.

De problem vi nu ser går lång tillbaka i tiden. Det tar lång tid att påverka skolan. Genomslaget för en reformering av lärarutbildningen tar ännu längre tid.

Många av de bra utbildningsreformer som alliansen har gjort väntar fortfarande på att få genomslag, så det är dumt att tolka PISA 2012 som en dom över regeringens ansträngningar. Vi får kanske vänta på PISA om ett decennium för att få en verklig uppfattning om hur effektiv regeringen har varit.

Internationella undersökningar är bra, men hur ser våra inhemska ut? De svenska nationella proven fungerar inte. De bör bli centralstyrda, utföras likvärdigt och inte rättas av lärare på de enskilda skolorna.

En förklaring till att Finland ligger bra till i PISA-mätningen uppges vara den kvalificerade lärarutbildningen och att de bästa studenterna blir lärare. Hur står det till med svenska lärarstudenternas läsförståelse och matematikkunskaper? Det behövs bättre kvalitet i undervisningen och bättre kvalité på lärare.

Skolan har många sidouppdrag vid sidan om kunskapsförmedlingen. Har det snedvridit skolans huvuduppgift? Vilken roll spelar kommunaliseringen av skolan för läraryrket och kvalitet? Politiskt ansvar finns att kräva från alla sidor.

Det är frestande att kasta upp händerna och ge upp i tron att världen springer om oss, men förtvivlan är farligt. Så länge det finns liv, finns det hopp, allt gammalt är nytt igen. Sverige och svenska skolungdomar har möjlighet till bättre. (SNB)

Jacob Broman

Svensk skola har allvarliga problem. Det visar undersökningen PISA (Programme for International Student Assessment), som presenterades i går.

En halv miljon 15-åringar i 65 OECD-länder testades i mars 2012. Proven har mätt förmågan i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I Sverige har 4 700 elever från 210 skolor deltagit.

Beklagligt nog är Sverige sämst i Norden och vi tappar, pojkar och lågpresterande allra mest.

I naturvetenskap låg OECD-snittet på 501 poäng, de svenska 15-åringarna nådde 485. I läsförståelse låg OECD-snittet på 496, de svenska 15-åringarna fick 483, en betydande minskning jämfört med 516 poäng år 2000. I matematik har Sveriges resultat sjunkit från 494 poäng 2009 till 478 poäng 2012. Snittet för OECD-länderna är 494 poäng.

Svenska skolan är långt ifrån så bra som den borde vara. PISA mäter förvisso inte hela skolans breda uppdrag, många resultat måste tilläggas. En del områden är bra. Relationen mellan lärare och elev är bättre i Sverige än OECD-genomsnittet, om det är en tröst.

Eftersom skolan har seglat upp som en viktig valfråga kommer frågan att bli vem som finns att skylla på för de dåliga resultaten?

De röda och gröna partierna i riksdagen gick som väntat bananas i ett enda stort ”J’accuse” mot utbildningsminister Jan Björklund. Det är politikens spelregler, men det är inte rättvist.

De svenska 15-åringarna som testades i mars 2012 gick i Göran Perssons (S)kola fram till 1 juli 2011, då alliansens skollag, läroplan, kursplaner och betygssystem började gälla.

De problem vi nu ser går lång tillbaka i tiden. Det tar lång tid att påverka skolan. Genomslaget för en reformering av lärarutbildningen tar ännu längre tid.

Många av de bra utbildningsreformer som alliansen har gjort väntar fortfarande på att få genomslag, så det är dumt att tolka PISA 2012 som en dom över regeringens ansträngningar. Vi får kanske vänta på PISA om ett decennium för att få en verklig uppfattning om hur effektiv regeringen har varit.

Internationella undersökningar är bra, men hur ser våra inhemska ut? De svenska nationella proven fungerar inte. De bör bli centralstyrda, utföras likvärdigt och inte rättas av lärare på de enskilda skolorna.

En förklaring till att Finland ligger bra till i PISA-mätningen uppges vara den kvalificerade lärarutbildningen och att de bästa studenterna blir lärare. Hur står det till med svenska lärarstudenternas läsförståelse och matematikkunskaper? Det behövs bättre kvalitet i undervisningen och bättre kvalité på lärare.

Skolan har många sidouppdrag vid sidan om kunskapsförmedlingen. Har det snedvridit skolans huvuduppgift? Vilken roll spelar kommunaliseringen av skolan för läraryrket och kvalitet? Politiskt ansvar finns att kräva från alla sidor.

Det är frestande att kasta upp händerna och ge upp i tron att världen springer om oss, men förtvivlan är farligt. Så länge det finns liv, finns det hopp, allt gammalt är nytt igen. Sverige och svenska skolungdomar har möjlighet till bättre. (SNB)

Jacob Broman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.