04 dec 2013 06:00

07 jan 2015 11:53

Vänerhofshallen och demokratin

Insändare: Rivningslov

Boverket, den statliga myndighet som bland annat ger råd och anvisningar om tillämpning av plan- och bygglagstiftningen, skriver på sin hemsida att detaljplaner skall vara vägledande vid lovgivning, det vill säga för byggnads- såväl som rivningslov. Enligt samma myndighet skall detaljplaner antas av kommunfullmäktige och en gällande plan kan inte ändras av någon annan instans.

I slutet av 2001 antog Mariestads kommuns högsta beslutande församling, kommunfullmäktige, en detaljplan för Vänershofs idrottsplatsområde. I denna sägs att idrottshallen och idrottsplatsen i övrigt representerar sådana kulturvärden att de bör skyddas.

Nu är kommunpolitikens inre krets, de tre kommunalråden tillsammans med en bräcklig majoritet i miljö- och byggnadsnämnden, i färd med att mot kommunfullmäktiges uttryckliga vilja ge klartecken för rivning av idrottshallen. Drivkrafterna bakom detta flagranta brott mot den kommunala demokratin och gällande regelverk är höljda i dunkel. När det ena rivningsargumentet efter det andra förlorat trovärdighet har nya, illa underbyggda motiv, trollats fram. Oviljan att diskutera detaljplanen har dock bestått.

Tänker de folkvalda i Mariestads kommunfullmäktige stillatigande se på när de på detta sätt körs över?

P-O Höglund

Boverket, den statliga myndighet som bland annat ger råd och anvisningar om tillämpning av plan- och bygglagstiftningen, skriver på sin hemsida att detaljplaner skall vara vägledande vid lovgivning, det vill säga för byggnads- såväl som rivningslov. Enligt samma myndighet skall detaljplaner antas av kommunfullmäktige och en gällande plan kan inte ändras av någon annan instans.

I slutet av 2001 antog Mariestads kommuns högsta beslutande församling, kommunfullmäktige, en detaljplan för Vänershofs idrottsplatsområde. I denna sägs att idrottshallen och idrottsplatsen i övrigt representerar sådana kulturvärden att de bör skyddas.

Nu är kommunpolitikens inre krets, de tre kommunalråden tillsammans med en bräcklig majoritet i miljö- och byggnadsnämnden, i färd med att mot kommunfullmäktiges uttryckliga vilja ge klartecken för rivning av idrottshallen. Drivkrafterna bakom detta flagranta brott mot den kommunala demokratin och gällande regelverk är höljda i dunkel. När det ena rivningsargumentet efter det andra förlorat trovärdighet har nya, illa underbyggda motiv, trollats fram. Oviljan att diskutera detaljplanen har dock bestått.

Tänker de folkvalda i Mariestads kommunfullmäktige stillatigande se på när de på detta sätt körs över?

P-O Höglund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.