03 dec 2013 06:00

07 jan 2015 11:53

Fel att avslå förslaget

Insändare: Finland

Ett mycket märkligt utspel från Per Rosengren (V) och Jan Hallström (FP) att avslå medborgarförslaget att ingå i ett finskt fövaltningsområde. Det var ju våra finska vänner som ”räddade” Sverige, och inte minst Mariestad, där både Electrolux och Katrinefors fick den arbetskraft de behövde för att bygga upp det välstånd vi har idag.

Är det så här vi skall gengälda dessa ”slitvargar”?

Hallström fortsätter: ”Det finns flera exempel på att ett finskt förvaltningsområde i mindre kommuner kan bli kostsamt”. Vännerna från öster har betalt mer skatt än någon etnisk grupp. Vi var ju Broderfolk med Finland i över 600 år!

Tror att ”Arbetarpartiet” Vänstern ”sköt sig i foten” denna gång. Hallströms uttalande behöver icke ”bearbetas” över huvudtaget.

Jonny ”Gitarr” Dahlberg

Ett mycket märkligt utspel från Per Rosengren (V) och Jan Hallström (FP) att avslå medborgarförslaget att ingå i ett finskt fövaltningsområde. Det var ju våra finska vänner som ”räddade” Sverige, och inte minst Mariestad, där både Electrolux och Katrinefors fick den arbetskraft de behövde för att bygga upp det välstånd vi har idag.

Är det så här vi skall gengälda dessa ”slitvargar”?

Hallström fortsätter: ”Det finns flera exempel på att ett finskt förvaltningsområde i mindre kommuner kan bli kostsamt”. Vännerna från öster har betalt mer skatt än någon etnisk grupp. Vi var ju Broderfolk med Finland i över 600 år!

Tror att ”Arbetarpartiet” Vänstern ”sköt sig i foten” denna gång. Hallströms uttalande behöver icke ”bearbetas” över huvudtaget.

Jonny ”Gitarr” Dahlberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.