03 dec 2013 06:00

07 jan 2015 12:07

Trafikproblem på Stockholmsvägen

Insändare: Trafik

I fredags var det var trevligt att höra att politikerna tyckte att Stockholmsvägen blivit så bra. Många fotgängare, cyklister och bilister delar nog inte den uppfattningen.

Fotgängarna tycker säkerligen inte det är trevligt när cyklister som kommer österifrån snurrar kring benen på fotgängarna när fotgängarna går utanför Swedbank.

Cyklister tycker heller inte det är bra när cyklisterna antingen får korsa gatan vid Oxen för att komma till cykelbanan eftersom cykelbanan endast finns på den södra sidan. Lika lite kan cyklisterna uppskatta att behöva först vänta på trafikljuset för att komma till Nya Torget och sedan vänta på trafikljuset för att komma ut på Norra Torggatan. Det är ju förbjudet att cykla på Nya Torget annars vore en naturlig följd att ordna en cykelväg på Nya Torget från Nygatan till Österlånggatan. Till råga på allt elände har dessutom cykelställen tagits bort utanför Oxen och flyttats till andra sidan, så utanför Oxen råder rena rama vilda västern med cykeluppställningarna.

Bilisterna tycker inte det är bra när bilisterna kommer från Torget och skall fortsätta österut och då blir tvungna att stanna för vänstersvängande bilister som skall in på Norra vägen som i sin tur måste vänta på österifrån kommande trafik. Naturligtvist skulle det vara en fil för rakt framåtgående trafik i östlig riktning och en fil för vänstersvängande trafik och inte dubbelfiligt för österifrån kommande trafik.

Fotgängare, cyklist och bilist

I fredags var det var trevligt att höra att politikerna tyckte att Stockholmsvägen blivit så bra. Många fotgängare, cyklister och bilister delar nog inte den uppfattningen.

Fotgängarna tycker säkerligen inte det är trevligt när cyklister som kommer österifrån snurrar kring benen på fotgängarna när fotgängarna går utanför Swedbank.

Cyklister tycker heller inte det är bra när cyklisterna antingen får korsa gatan vid Oxen för att komma till cykelbanan eftersom cykelbanan endast finns på den södra sidan. Lika lite kan cyklisterna uppskatta att behöva först vänta på trafikljuset för att komma till Nya Torget och sedan vänta på trafikljuset för att komma ut på Norra Torggatan. Det är ju förbjudet att cykla på Nya Torget annars vore en naturlig följd att ordna en cykelväg på Nya Torget från Nygatan till Österlånggatan. Till råga på allt elände har dessutom cykelställen tagits bort utanför Oxen och flyttats till andra sidan, så utanför Oxen råder rena rama vilda västern med cykeluppställningarna.

Bilisterna tycker inte det är bra när bilisterna kommer från Torget och skall fortsätta österut och då blir tvungna att stanna för vänstersvängande bilister som skall in på Norra vägen som i sin tur måste vänta på österifrån kommande trafik. Naturligtvist skulle det vara en fil för rakt framåtgående trafik i östlig riktning och en fil för vänstersvängande trafik och inte dubbelfiligt för österifrån kommande trafik.

Fotgängare, cyklist och bilist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.