02 dec 2013 06:00

23 jan 2015 14:28

Skydda upplevelseområde Göta kanal

Insändare: Vindkraft

Mariestads kommun reviderar för närvarande den så kallade vindbruksplanen . I denna anges vilka områden som är lämpliga / olämpliga för etablering av vindkraftanläggningar – bland annat med hänsyn till människor, natur- och kulturvärden. Orsak till den nu pågående revideringen är främst att verk som nu projekteras är betydligt större än som tidigare var ekonomiskt och tekniskt möjligt.

Området längs Göta Kanal genom Norra Skaraborg är kommunens främsta turistmagnet och är av Riksantikvarieämbetet identifierat som ett riksintresseområde (natur, kultur, friluftsliv). Kanalen och dess omgivning sysselsätter många människor, både direkt och indirekt samt ger inkomster och goodwill värd miljoner till kommunen.

Eftersom det nu finns konkreta planer på att lokalisera vindkraftverk mycket nära detta riksintresseområde, föreslår vi att kommunen i den reviderade vindbruksplanen inför en från vindkraftverk fredad korridor på förslagsvis 2000 meter på resp. sida av kanalen (totalt 4000 m). Detta på samma sätt som man tidigare förhindrat byggande av vindkraftverk längs Vänerns stränder. Genom denna korridor skyddas de natur- och kulturupplevelser som attraherar så många turister – och som gör att vi och många andra har möjlighet att bo och driva företag i detta fantastiska område.

En sådan viljeinriktning och ett sådant beslut av våra lokala tjänstemän och politiker kan förhoppningsvis bli en modell för övriga berörda kommuner i både Väster- och Östergötland.

Per Frode

Fastighetsägare/företagare

Peter Lindgren

Fastighetsägare/företagare

Björn Litzén

Fastighetsägare/företagare

Johan Storm

Fastighetsägare/företagare

Mariestads kommun reviderar för närvarande den så kallade vindbruksplanen . I denna anges vilka områden som är lämpliga / olämpliga för etablering av vindkraftanläggningar – bland annat med hänsyn till människor, natur- och kulturvärden. Orsak till den nu pågående revideringen är främst att verk som nu projekteras är betydligt större än som tidigare var ekonomiskt och tekniskt möjligt.

Området längs Göta Kanal genom Norra Skaraborg är kommunens främsta turistmagnet och är av Riksantikvarieämbetet identifierat som ett riksintresseområde (natur, kultur, friluftsliv). Kanalen och dess omgivning sysselsätter många människor, både direkt och indirekt samt ger inkomster och goodwill värd miljoner till kommunen.

Eftersom det nu finns konkreta planer på att lokalisera vindkraftverk mycket nära detta riksintresseområde, föreslår vi att kommunen i den reviderade vindbruksplanen inför en från vindkraftverk fredad korridor på förslagsvis 2000 meter på resp. sida av kanalen (totalt 4000 m). Detta på samma sätt som man tidigare förhindrat byggande av vindkraftverk längs Vänerns stränder. Genom denna korridor skyddas de natur- och kulturupplevelser som attraherar så många turister – och som gör att vi och många andra har möjlighet att bo och driva företag i detta fantastiska område.

En sådan viljeinriktning och ett sådant beslut av våra lokala tjänstemän och politiker kan förhoppningsvis bli en modell för övriga berörda kommuner i både Väster- och Östergötland.

Per Frode

Fastighetsägare/företagare

Peter Lindgren

Fastighetsägare/företagare

Björn Litzén

Fastighetsägare/företagare

Johan Storm

Fastighetsägare/företagare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.