29 nov 2013 06:00

07 jan 2015 11:53

Lösningar både på kort och lång sikt

I

Det råder inget tvivel om att vi misslyckats gällande situationen på stationen.

Vi håller på att starta upp MariaNova, för att ge personer som av egen kraft inte kan ta sig tillbaka till arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning. Genom MariaNova har vi samlat all kompetens i en verksamhet. I torsdags beviljade vi driftbidrag till projektet Fix-IT som är ett socialt företag. Dessa två åtgärder är bra på lång sikt.

Vi är väl medvetna om problembilden kring stationen och ansvariga personer har gjort besök och tagit i frågan. En åtgärdslista är framtagen för den akuta situation som uppstått och jag vet att det jobbades flera timmar med denna fråga under måndagen och även fortsättningsvis. I många fall finns det ett missbruk med i bilden och där både hjälper vi och erbjuder hjälp. Många klarar inte att sig ur sitt missbruk då de inte är motiverade och vill ha hjälp. De blir därför kvar i missbruket och det är då ännu viktigare att kommunen kan skapa en meningsfull sysselsättning.

Ett bra arbetssätt var den gamla AMS- lagen (huggare lagen) och den är på gång att starta upp igen. Vi förstår personalen på Pressbyrån och vi på kommunen kommer att ta vårt ansvar och arbeta vidare med frågan.

Ola Bergqvist löser alla problem genom att berätta att kommunalrådet är odugligt, men det löser definitivt inga problem. Ola bör kanske få en liten påminnelse om att detta inte är något nytt problem utan fanns även under den tid ni styrde. Skillnaden nu är att vi kopplat detta till långsiktiga och korsiktiga åtgärder. Er lösning när ni styrde var att ta bort bänkarna och koppla in en radio som spelade klassisk musik i väntsalen.

I vårt samarbetsavtal med polisen finns hantering av situationen på stationen med och problemen kommer att lösas på kort och lång sikt.

Johan Abrahamson (M)

Komunstyrelsens ordförande

Det råder inget tvivel om att vi misslyckats gällande situationen på stationen.

Vi håller på att starta upp MariaNova, för att ge personer som av egen kraft inte kan ta sig tillbaka till arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning. Genom MariaNova har vi samlat all kompetens i en verksamhet. I torsdags beviljade vi driftbidrag till projektet Fix-IT som är ett socialt företag. Dessa två åtgärder är bra på lång sikt.

Vi är väl medvetna om problembilden kring stationen och ansvariga personer har gjort besök och tagit i frågan. En åtgärdslista är framtagen för den akuta situation som uppstått och jag vet att det jobbades flera timmar med denna fråga under måndagen och även fortsättningsvis. I många fall finns det ett missbruk med i bilden och där både hjälper vi och erbjuder hjälp. Många klarar inte att sig ur sitt missbruk då de inte är motiverade och vill ha hjälp. De blir därför kvar i missbruket och det är då ännu viktigare att kommunen kan skapa en meningsfull sysselsättning.

Ett bra arbetssätt var den gamla AMS- lagen (huggare lagen) och den är på gång att starta upp igen. Vi förstår personalen på Pressbyrån och vi på kommunen kommer att ta vårt ansvar och arbeta vidare med frågan.

Ola Bergqvist löser alla problem genom att berätta att kommunalrådet är odugligt, men det löser definitivt inga problem. Ola bör kanske få en liten påminnelse om att detta inte är något nytt problem utan fanns även under den tid ni styrde. Skillnaden nu är att vi kopplat detta till långsiktiga och korsiktiga åtgärder. Er lösning när ni styrde var att ta bort bänkarna och koppla in en radio som spelade klassisk musik i väntsalen.

I vårt samarbetsavtal med polisen finns hantering av situationen på stationen med och problemen kommer att lösas på kort och lång sikt.

Johan Abrahamson (M)

Komunstyrelsens ordförande

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.