28 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:27

Släpp prestigen och låt Vänershofshallen leva

Insändare: Vänershof

”Det är samhällshistoria som vi måste ta vara på!” Så säger länsstyrelsen till politikerna i Mariestad. Myndigheten talar förstås om Vänershofshallen. Som väl är bekant för de flesta har kommunen fattat ett oenigt beslut om att hallen ska rivas. Ett beslut som ifrågasätts allt mer.

Länsstyrelsen anser att en rivning är djupt olycklig och vill göra en utredning, värd namnet, tillsammans med kommunen. För att den ska bli av måste kommunens makthavare säga ja och släppa prestigen. Jag hoppas att ni är smarta nog att göra det, när det beslutet ska fattas. Förmodligen om bara några dagar.

För ni styrande i Mariestad ska ha en sak klar för er. Opinionen växer mot en rivning av Vänershofshallen. Mängder av Mariestadsbor är urförbannade över att hallen riskerar att försvinna.

Ilskan framkom tydligt på tisdagskvällen, när ett drygt 30-tal hallanhängare träffades i MBK:s klubbstuga. Temat var ”Vänershofshallen och framtiden”. Kommunens tjänstemän anser att en rivning är felaktig. Och stadsarkitekt Charlotte Paulsson, som medverkade vid mötet, framhöll att det inte finns någon tvekan om det kulturhistoriska värde som hallen besitter. Flera deltagare framhöll hur viktig hallen är för idrotten och att klubbarna har ”tappat rejält med tider” när den inte varit tilllgänglig den senaste tiden.

Själv anser jag att det är ett helgerån om den stiliga hallen försvinner och att det vore riktigt pinsamt om de styrande inte inser det och backar i sin rivningsiver..

Inger Dernroth

en av många ilskna mötesdeltagare”

”Det är samhällshistoria som vi måste ta vara på!” Så säger länsstyrelsen till politikerna i Mariestad. Myndigheten talar förstås om Vänershofshallen. Som väl är bekant för de flesta har kommunen fattat ett oenigt beslut om att hallen ska rivas. Ett beslut som ifrågasätts allt mer.

Länsstyrelsen anser att en rivning är djupt olycklig och vill göra en utredning, värd namnet, tillsammans med kommunen. För att den ska bli av måste kommunens makthavare säga ja och släppa prestigen. Jag hoppas att ni är smarta nog att göra det, när det beslutet ska fattas. Förmodligen om bara några dagar.

För ni styrande i Mariestad ska ha en sak klar för er. Opinionen växer mot en rivning av Vänershofshallen. Mängder av Mariestadsbor är urförbannade över att hallen riskerar att försvinna.

Ilskan framkom tydligt på tisdagskvällen, när ett drygt 30-tal hallanhängare träffades i MBK:s klubbstuga. Temat var ”Vänershofshallen och framtiden”. Kommunens tjänstemän anser att en rivning är felaktig. Och stadsarkitekt Charlotte Paulsson, som medverkade vid mötet, framhöll att det inte finns någon tvekan om det kulturhistoriska värde som hallen besitter. Flera deltagare framhöll hur viktig hallen är för idrotten och att klubbarna har ”tappat rejält med tider” när den inte varit tilllgänglig den senaste tiden.

Själv anser jag att det är ett helgerån om den stiliga hallen försvinner och att det vore riktigt pinsamt om de styrande inte inser det och backar i sin rivningsiver..

Inger Dernroth

en av många ilskna mötesdeltagare”

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.