28 nov 2013 06:00

07 jan 2015 11:53

Valfrihet inom äldreomsorgen?

Insändare: Replik

Svar till Charlotte Matsson i MT den 26 november.

Det är ju bra att få se hur en politiker kan se på äldreomsorgen. Men hur är det i praktiken? Först ska man vara hemma så länge som möjligt. Och var finns valfriheten egentligen? Finns det plats för de som vill komma in på äldrehemmet innan man är i behov av hjälp för att överhuvudtaget kunna överleva. Det finns ju sådana som tycker att de jämnåriga finns på hemmet, och då vill jag också vara där. Vilken valfrihet har den personen?

Vad var det för valfrihet i den höjningen av matkostnaden på 800 kr/mån som ni genomförde för ett år sedan. Det är 10000 kr per år i höjning utan möjlighet till valfrihet. Eller ska de som kommit in på hemmet flytta till andra kommuner för att de inte har råd att åldras i Mariestad?

Jag tycker det finns mycket som inte verkar stämma i vad olika politiker inom samma parti säger. Och vad politiker säger och hur verkligheten ser ut verkar inte stämma heller. För det som skrevs här genomsyrades av kostnader för samhället, och frågan är väl om man ska ta ut och beskylla de svagaste i samhället för de höga kostnaderna, samtidigt som man tycker att arvodena är för låga för politikerna. Att hålla i ordförandeklubban i kommunen verkar kosta 850 000 kronor, och behöver höjas för att man ser att det finns likvärdiga kommuner som har ännu högre arvoden. Är detta folkets åsikter om hur skattepengarna ska användas?

Rune Jakobsson

Svar till Charlotte Matsson i MT den 26 november.

Det är ju bra att få se hur en politiker kan se på äldreomsorgen. Men hur är det i praktiken? Först ska man vara hemma så länge som möjligt. Och var finns valfriheten egentligen? Finns det plats för de som vill komma in på äldrehemmet innan man är i behov av hjälp för att överhuvudtaget kunna överleva. Det finns ju sådana som tycker att de jämnåriga finns på hemmet, och då vill jag också vara där. Vilken valfrihet har den personen?

Vad var det för valfrihet i den höjningen av matkostnaden på 800 kr/mån som ni genomförde för ett år sedan. Det är 10000 kr per år i höjning utan möjlighet till valfrihet. Eller ska de som kommit in på hemmet flytta till andra kommuner för att de inte har råd att åldras i Mariestad?

Jag tycker det finns mycket som inte verkar stämma i vad olika politiker inom samma parti säger. Och vad politiker säger och hur verkligheten ser ut verkar inte stämma heller. För det som skrevs här genomsyrades av kostnader för samhället, och frågan är väl om man ska ta ut och beskylla de svagaste i samhället för de höga kostnaderna, samtidigt som man tycker att arvodena är för låga för politikerna. Att hålla i ordförandeklubban i kommunen verkar kosta 850 000 kronor, och behöver höjas för att man ser att det finns likvärdiga kommuner som har ännu högre arvoden. Är detta folkets åsikter om hur skattepengarna ska användas?

Rune Jakobsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.