26 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:27

Hur är det att bli gammal i dag?

Insändare: LOV

Vi lever längre vilket ställer nya krav på sjukvård och omsorg. Vissa äldre är pigga och friska, andra är sjuka. Vissa har relativt gott ställt, andra har mycket svårt att få ekonomin att gå ihop varje månad. Allt detta ställer krav på en politik som ser till individen och självbestämmandet.

Tack vare en god livskvalitet lever vi allt längre och håller oss friska allt högre upp i åldrarna. På ett par generationer har medellivslängden ökat kraftigt hand i hand med ett förbättrat hälsoläge. Detta är en glädjande utveckling, inte minst för den enskilde. Men det ställer oss politiker inför en rad nya utmaningar. Inte minst för att allt färre i arbetsför ålder kommer att behöva försörja allt fler. Dessutom vet vi att behovet av vård och omsorg ökar då de äldre blir fler.

Moderat politik har sin utgångspunkt i övertygelsen om att alla människor är unika med olika drömmar och rätten att själva få välja och fatta egna beslut.

Vi anser att samhället ska stå för en god, offentligt finansierad välfärd som finns tillgänglig för alla där äldre och anhöriga ska ha tydliga rättigheter som tillämpas lika över hela landet. För oss är det också självklart att de äldre ska få välja sin omsorg. Genom ett urval av olika omsorgsformer och aktörer vill vi stärka varje individs möjlighet att själv välja en omsorg som passar honom eller henne.

Införandet av valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen i Mariestads kommun lägger grunden för en fortsatt utveckling mot större inflytande för våra äldre.

Charlotte Matsson (M)

Vi lever längre vilket ställer nya krav på sjukvård och omsorg. Vissa äldre är pigga och friska, andra är sjuka. Vissa har relativt gott ställt, andra har mycket svårt att få ekonomin att gå ihop varje månad. Allt detta ställer krav på en politik som ser till individen och självbestämmandet.

Tack vare en god livskvalitet lever vi allt längre och håller oss friska allt högre upp i åldrarna. På ett par generationer har medellivslängden ökat kraftigt hand i hand med ett förbättrat hälsoläge. Detta är en glädjande utveckling, inte minst för den enskilde. Men det ställer oss politiker inför en rad nya utmaningar. Inte minst för att allt färre i arbetsför ålder kommer att behöva försörja allt fler. Dessutom vet vi att behovet av vård och omsorg ökar då de äldre blir fler.

Moderat politik har sin utgångspunkt i övertygelsen om att alla människor är unika med olika drömmar och rätten att själva få välja och fatta egna beslut.

Vi anser att samhället ska stå för en god, offentligt finansierad välfärd som finns tillgänglig för alla där äldre och anhöriga ska ha tydliga rättigheter som tillämpas lika över hela landet. För oss är det också självklart att de äldre ska få välja sin omsorg. Genom ett urval av olika omsorgsformer och aktörer vill vi stärka varje individs möjlighet att själv välja en omsorg som passar honom eller henne.

Införandet av valfrihetssystem (LOV) inom äldreomsorgen i Mariestads kommun lägger grunden för en fortsatt utveckling mot större inflytande för våra äldre.

Charlotte Matsson (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.