25 nov 2013 06:00

07 jan 2015 11:52

TBAB behövs i Moholm

Insändare: Fastigheter

Svar på Lars Frändbergs insändare i MT den 21 november om Töreboda Bostäders fortsatta verksamhet i Moholm.

Jag håller med Lars Frändberg om att Töreboda Bostäder (TBAB) även i fortsättningen ska finnas kvar som fastighetsägare i Moholm. Hela den Moderata partigruppen i kommunstyrelsen yrkade avslag på att bolaget ska få sälja den fastighet man äger i Moholm. Jag anser att det är viktigt att kommunen antingen via TBAB eller genom eget ägande har bostäder i både Älgarås och Moholm. Det är inte rimligt att de fastigheter som kommunen använder i Moholm har 3 olika vaktmästeriorganisationer, utan här finns rationaliseringsmöjligheter, vilket vi påtalat. Som det är idag så åker TBAB:s vaktmästare från Töreboda och sköter fastigheten i Moholm vilket är orationellt, kostsamt och innebär onödig tidsspillan.

Jag håller också med om att Moholm har en potential att utvecklas positivt med det läge orten har och möjlighet till framtida tågstopp.

Bengt Sjöberg (m)

Töreboda

Svar på Lars Frändbergs insändare i MT den 21 november om Töreboda Bostäders fortsatta verksamhet i Moholm.

Jag håller med Lars Frändberg om att Töreboda Bostäder (TBAB) även i fortsättningen ska finnas kvar som fastighetsägare i Moholm. Hela den Moderata partigruppen i kommunstyrelsen yrkade avslag på att bolaget ska få sälja den fastighet man äger i Moholm. Jag anser att det är viktigt att kommunen antingen via TBAB eller genom eget ägande har bostäder i både Älgarås och Moholm. Det är inte rimligt att de fastigheter som kommunen använder i Moholm har 3 olika vaktmästeriorganisationer, utan här finns rationaliseringsmöjligheter, vilket vi påtalat. Som det är idag så åker TBAB:s vaktmästare från Töreboda och sköter fastigheten i Moholm vilket är orationellt, kostsamt och innebär onödig tidsspillan.

Jag håller också med om att Moholm har en potential att utvecklas positivt med det läge orten har och möjlighet till framtida tågstopp.

Bengt Sjöberg (m)

Töreboda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.