25 nov 2013 06:00

07 jan 2015 11:52

Tar du hand om kärnavfallet?

Insändare: Vindkraft

Svar till Einar Fjellman i MT den 20 november.

Du ondgör dig över vindkraften. Då har jag en fråga, om du är gammal nog, vad röstade du i folkomröstningen om kärnkraftens vara eller icke vara?

Röstade du för: bra ta hand om avfallet, röstade du nej: hycklare, gick du på 3e linjen: vad ska i så fall ersätta kärnkraften?

Ni övriga som verkar vara emot vindkraft kan ju ringa upp företagen som äger kärnkraftverken och säger att ni är beredda att förvara slutavfallet på er bakgård. Jasså inte?

Det enda som motståndare mot vindkraft tycks bry sig om är det egna tomtvärdet. Miljön är bara mumbo- jumbo på det stora hela. I stället för att se fördelen och be att få koppla in sig och sälja överskottet.

Jag har nära bekanta som bor knappt två kilometer från ett 15-meters vindkraftstorn. Det är knäpptyst vid deras hus, från tornets håll, även när snurran går på högvarv.

Fille S

Svar till Einar Fjellman i MT den 20 november.

Du ondgör dig över vindkraften. Då har jag en fråga, om du är gammal nog, vad röstade du i folkomröstningen om kärnkraftens vara eller icke vara?

Röstade du för: bra ta hand om avfallet, röstade du nej: hycklare, gick du på 3e linjen: vad ska i så fall ersätta kärnkraften?

Ni övriga som verkar vara emot vindkraft kan ju ringa upp företagen som äger kärnkraftverken och säger att ni är beredda att förvara slutavfallet på er bakgård. Jasså inte?

Det enda som motståndare mot vindkraft tycks bry sig om är det egna tomtvärdet. Miljön är bara mumbo- jumbo på det stora hela. I stället för att se fördelen och be att få koppla in sig och sälja överskottet.

Jag har nära bekanta som bor knappt två kilometer från ett 15-meters vindkraftstorn. Det är knäpptyst vid deras hus, från tornets håll, även när snurran går på högvarv.

Fille S

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.