22 nov 2013 06:00

23 jan 2015 14:27

Försöker politikerna mörka kostnader för Vänershof?

Insändare: Kulturminne

Handbollshallen uppe vid Vänershofs idrottsplats är en del av kulturminnesmärket Vänershof. En byggnad som tyvärr inte sett något underhåll på åtminstone 25 år. Det är alla överens om. Men det är ändå ett kulturminnesmärke värt att bevara. Ett minnesmärke över en idrottsepok i Mariestads historia. Om den inte är helrutten. Detta är kärnfrågan.

Nu säger två av våra tyngsta politiker, Johan Abrahamsson och Stellan Kronberg, i MT att hallen är i så dåligt skick att den inte går att rädda utan jätteinvesteringar. Politikerna har också tagit ett beslut om rivning. Man talar om siffror på runt 25 miljoner kronor som totalnota för en renovering. Det enda underlaget för detta beslut togs fram av två tjänstemän uppe i stadshuset för 6 - 7 år sedan. Något nytt och kompletterande material har därefter inte presenterats, trots tunga påstötningar. Varför inte ? Försöker man mörka något ? Jag menar, är byggnaden i så dåligt skick som det sägs, så måste alla givetvis acceptera en rivning.

Beträffande den framtagna kalkylen, så föreligger en hel del frågetecken. Avser man att med varsam hand renovera ett byggnadsminnesmärke eller tänker man bygga en tipptopp ny idrottshall efter alla tänkbara nybyggnadsregler ? Jag menar att skillnaden i kostnad för det ena och det andra arbetet divergerar rejält. En nybyggd modern hall kostar säkerligen 25 miljoner kronor att bygga, medan en renovering av den gamla hallen kanske skulle kosta 10 - 12 miljoner kronor. Det gjorde den i Tidaholm för några år sedan.

Politiker och tjänstemän är inte eniga. Till och med stadsarkitekt Charlotte Paulsson sa i MT för flera månader sedan att skicket på hallen inte var så dåligt som somliga påstod. Vem har rätt ? Dessutom ifrågasätter en stor del av medborgarna rivningsbeslutet. Men politiker, ge då alla era belackare riktiga bevis för hallens dåliga skick. Ta fram en riktig konsultrapport som visar det. Svårare än så är det inte.

THE OBSERVER

Handbollshallen uppe vid Vänershofs idrottsplats är en del av kulturminnesmärket Vänershof. En byggnad som tyvärr inte sett något underhåll på åtminstone 25 år. Det är alla överens om. Men det är ändå ett kulturminnesmärke värt att bevara. Ett minnesmärke över en idrottsepok i Mariestads historia. Om den inte är helrutten. Detta är kärnfrågan.

Nu säger två av våra tyngsta politiker, Johan Abrahamsson och Stellan Kronberg, i MT att hallen är i så dåligt skick att den inte går att rädda utan jätteinvesteringar. Politikerna har också tagit ett beslut om rivning. Man talar om siffror på runt 25 miljoner kronor som totalnota för en renovering. Det enda underlaget för detta beslut togs fram av två tjänstemän uppe i stadshuset för 6 - 7 år sedan. Något nytt och kompletterande material har därefter inte presenterats, trots tunga påstötningar. Varför inte ? Försöker man mörka något ? Jag menar, är byggnaden i så dåligt skick som det sägs, så måste alla givetvis acceptera en rivning.

Beträffande den framtagna kalkylen, så föreligger en hel del frågetecken. Avser man att med varsam hand renovera ett byggnadsminnesmärke eller tänker man bygga en tipptopp ny idrottshall efter alla tänkbara nybyggnadsregler ? Jag menar att skillnaden i kostnad för det ena och det andra arbetet divergerar rejält. En nybyggd modern hall kostar säkerligen 25 miljoner kronor att bygga, medan en renovering av den gamla hallen kanske skulle kosta 10 - 12 miljoner kronor. Det gjorde den i Tidaholm för några år sedan.

Politiker och tjänstemän är inte eniga. Till och med stadsarkitekt Charlotte Paulsson sa i MT för flera månader sedan att skicket på hallen inte var så dåligt som somliga påstod. Vem har rätt ? Dessutom ifrågasätter en stor del av medborgarna rivningsbeslutet. Men politiker, ge då alla era belackare riktiga bevis för hallens dåliga skick. Ta fram en riktig konsultrapport som visar det. Svårare än så är det inte.

THE OBSERVER

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.